Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.2.17.2022.IGC Zakup i dostawa urządzeń biurowych oraz systemu wydruku centralnego wraz z serwisem

Deadlines:
Published : 26-04-2022 12:20:00
Placing offers : 20-05-2022 09:30:00
Offers opening : 20-05-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Ogłoszenie do internetu.pdf pdf 84.7 2022-04-26 12:20:00 Proceeding
02 SIWZ.pdf pdf 588.49 2022-04-26 12:20:00 Proceeding
03 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SWIZ.docx docx 23.89 2022-04-26 12:20:00 Proceeding
04 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ.pdf pdf 201.57 2022-04-26 12:20:00 Proceeding
05 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ.docx docx 15.54 2022-04-26 12:20:00 Proceeding
06 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ.docx docx 15.59 2022-04-26 12:20:00 Proceeding
07 ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ.docx docx 14.95 2022-04-26 12:20:00 Proceeding
08 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ Projekt umowy.pdf pdf 522.04 2022-04-26 12:20:00 Proceeding
09 obowiązek informacyjny Zamawiającego.pdf pdf 119.04 2022-04-26 12:20:00 Proceeding
11 Modyfikacja SIWZ przedłużenie terminu skladania ofert.pdf pdf 106.72 2022-05-05 14:02:51 Public message
12. Modyfikacja 2 treści SIWZ.docx.pdf pdf 203.57 2022-05-11 14:35:38 Public message
13 SIWZ po modyfikacji nr 2.pdf pdf 589.18 2022-05-11 14:35:38 Public message
14. ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ po modyfikacji.docx docx 15.13 2022-05-11 14:35:38 Public message
15. Modyfikacja 3 treści SIWZ.pdf pdf 107.64 2022-05-13 12:43:32 Public message
16 SIWZ po modyfikacji nr 3.pdf pdf 591.51 2022-05-13 12:43:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 96.13 2022-05-20 13:05:03 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu i wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 106.51 2022-06-08 11:38:17 Public message
10 Informacja z kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 52.69 2022-05-20 09:30:00 Public message

Announcements

2022-06-08 11:38 Iwona Gawlińska-Czuba Zawiadomienie o odrzuceniu i wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o odr [...].pdf

2022-05-20 13:05 Iwona Gawlińska-Czuba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 09:30 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

10 Informacja z kwoc [...].pdf

2022-05-13 12:43 Iwona Gawlińska-Czuba Modyfikacja 3 treści SIWZ

15. Modyfikacja 3 tr [...].pdf

16 SIWZ po modyfika [...].pdf

2022-05-11 14:35 Iwona Gawlińska-Czuba Modyfikacja nr 2 treści SIWZ i przedłużenie terminu złożenia ofert

12. Modyfikacja 2 tr [...].pdf

13 SIWZ po modyfik [...].pdf

14. ZAŁĄCZNIK Nr 7 d [...].docx

2022-05-05 14:02 Iwona Gawlińska-Czuba Modyfikacja treści SIWZ przedłużenie terminu składania ofert.

11 Modyfikacja SIWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 763