Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.26.1.27.2022 Wykonanie robót remontowych pomieszczeń w budynku w Częstochowie, przy ulicy Waszyngtona 4/8, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Deadlines:
Published : 26-04-2022 09:47:00
Placing offers : 24-05-2022 09:00:00
Offers opening : 24-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.26.1.27.2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 223.56 2022-04-26 09:47:00 Proceeding
ZP.26.1.27.2022_SWZ wraz z załącznikami.zip zip 267.53 2022-04-26 09:47:00 Proceeding
ZP.26.1.27.2022 załącznik numer 8 - dokumentacja projektowa, STWIOR wraz z modyfikacją zadanie numer 1.zip zip 3323.4 2022-04-26 09:47:00 Proceeding
ZP.26.1.27.2022 załącznik numer 8 - dokumentacja projektowa, STWIOR wraz z modyfikacją zadanie numer 2.zip zip 161837.79 2022-04-26 09:47:00 Proceeding
ZP.26.1.27.2022 Zmiana terminu.docx docx 12.29 2022-05-06 14:23:57 Public message
ZP.26.1.27.2022 Ogłoszenie o zmianie - terminu składania ofert.pdf pdf 38.85 2022-05-06 14:23:57 Public message
ZP.26.1.27.2022 Ogłoszenie o zmianie terminu (2).pdf pdf 36.87 2022-05-13 14:27:01 Public message
ZP.26.1.27.2022 Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu.docx docx 17.01 2022-05-13 14:27:01 Public message
ZP.26.1.27.2022 Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu-2.docx docx 14.54 2022-05-18 10:12:14 Public message
ZP.26.1.27.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -3.pdf pdf 36.87 2022-05-18 10:12:14 Public message
ZP.26.1.27.2022 Zbiorcze zestawienie ofert.docx docx 23.42 2022-05-24 10:17:15 Public message
ZP.26.1.27.2022 Wybór oferty najkorzystnieszej.docx docx 24.09 2022-06-01 14:58:35 Public message

Announcements

2022-06-01 14:58 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.27.2022 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZP.26.1.27.2022 Wybó [...].docx

2022-05-24 10:17 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.27.2022 Zbiorcze zestawienie ofert

ZP.26.1.27.2022 Zbio [...].docx

2022-05-24 09:00 Buyer message Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy pzp informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
Na zadanie numer 1: 95 225,63 zł brutto
Na zadanie numer 2: 195 718,44 zł brutto.
2022-05-18 10:12 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.27.2022 Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert wraz ze zmianą ogłoszenia o zmianie

ZP.26.1.27.2022 Odpo [...].docx

ZP.26.1.27.2022 Ogło [...].pdf

2022-05-13 14:27 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.27.2022 Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert

ZP.26.1.27.2022 Ogło [...].pdf

ZP.26.1.27.2022 Odpo [...].docx

2022-05-06 14:23 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.27.2022 Zmiana terminu otwarcia

ZP.26.1.27.2022 Zmia [...].docx

ZP.26.1.27.2022 Ogło [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 695