Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP 2374/8/2022 Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i opakowań farmaceutycznych

Deadlines:
Published : 25-04-2022 14:38:00
Placing offers : 16-05-2022 10:00:00
Offers opening : 16-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da26b1-ddf3-6f47-c6de-900001d3ef37.pdf pdf 197.43 2022-04-25 14:38:00 Proceeding
SWZ DZP 2374 8 2022.zip zip 561.19 2022-04-25 14:38:00 Proceeding
08da290f-5536-fd80-d7b0-010001f740ea.pdf pdf 40.5 2022-04-28 14:09:29 Public message
modyfikacja SWZ DZP 2374 8 2022.pdf pdf 235.35 2022-04-28 14:09:29 Public message
zaktual.zal. 1.1-1.14 DZP 2374 8 2022.ods ods 47.49 2022-04-28 14:09:29 Public message
odpowiedzi 28 04 22 DZP 2374 8 2022.pdf pdf 335.6 2022-04-28 14:11:10 Public message
08da29b3-508a-b3e2-08f0-100001994bda.pdf pdf 39.93 2022-04-29 09:44:14 Public message
modyfikacja SWZ DZP 2374 8 2022.pdf pdf 235.27 2022-04-29 09:44:14 Public message
08da2e60-de1f-4acd-df38-a90001c2bcbf.pdf pdf 39.93 2022-05-05 08:34:57 Public message
modyfikacja SWZ DZP 2374 8 2022.pdf pdf 235.15 2022-05-05 08:34:57 Public message
modyfikacja SWZ DZP 2374 8 2022.pdf pdf 236.26 2022-05-11 14:18:28 Public message
zaktual.zal. 1.1-1.14 DZP 2374 8 2022.ods ods 47.53 2022-05-11 14:18:28 Public message
odpowiedzi 10 05 22 DZP 2374 8 2022.pdf pdf 547.79 2022-05-11 14:19:24 Public message
08da338a-5c7d-45f2-856a-a2000e234e9d.pdf pdf 40.12 2022-05-11 22:20:42 Public message
informacja o kwocie na sfinan. zam. DZP 2374 8 2022.docx.pdf pdf 246.84 2022-05-16 10:05:18 Public message
informacja z otwarcia ofert DZP 2374 8 2022.docx.pdf pdf 260.67 2022-05-16 13:45:25 Public message
alpol.zip zip 117.81 2022-05-25 08:10:25 Public message
anmar.zip zip 42219.98 2022-05-25 08:10:25 Public message
beryl med.zip zip 5511.91 2022-05-25 08:10:25 Public message
intergos.zip zip 30066.67 2022-05-25 08:10:25 Public message
meditech.zip zip 2315.39 2022-05-25 08:10:25 Public message
mercator.zip zip 10022.1 2022-05-25 08:10:25 Public message
olympus.zip zip 2312.43 2022-05-25 08:10:25 Public message
zawiadomienie DZP 2374 8 2022.docx.pdf pdf 259.04 2022-06-13 14:04:27 Public message

Announcements

2022-06-13 14:04 Marta Prościak zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu części postępowania

zawiadomienie DZP 23 [...].pdf

2022-05-25 08:10 Marta Prościak Oferty złożone

alpol.zip

anmar.zip

beryl med.zip

intergos.zip

meditech.zip

mercator.zip

olympus.zip

2022-05-16 13:45 Marta Prościak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-16 10:05 Marta Prościak Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2022-05-11 22:20 Marta Prościak Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 11.05.2022

08da338a-5c7d-45f2-8 [...].pdf

2022-05-11 14:19 Marta Prościak Odpowiedzi na zapytania 10.05.2022r.

odpowiedzi 10 05 22 [...].pdf

2022-05-11 14:18 Marta Prościak Modyfikacja SWZ oraz przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert, w związku z awarią na platformie e-zamówienbia nie jest możliwe wygenerowanie zmiany ogłoszenia o zamówieniu

modyfikacja SWZ DZP [...].pdf

zaktual.zal. 1.1-1.1 [...].ods

2022-05-05 08:34 Marta Prościak Modyfikacja SWZ z 05.05.2022r.-przesunięcie terminu składania ofert

08da2e60-de1f-4acd-d [...].pdf

modyfikacja SWZ DZP [...].pdf

2022-04-29 09:44 Marta Prościak Modyfikacja SWZ z 29.04.2022r.-przesunięcie terminu składania ofert

08da29b3-508a-b3e2-0 [...].pdf

modyfikacja SWZ DZP [...].pdf

2022-04-28 14:11 Marta Prościak Udzielone odpowiedzi 28.05.2022r.

odpowiedzi 28 04 22 [...].pdf

2022-04-28 14:09 Marta Prościak Modyfikacja SWZ z 28.04.2022r.

08da290f-5536-fd80-d [...].pdf

modyfikacja SWZ DZP [...].pdf

zaktual.zal. 1.1-1.1 [...].ods

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1380