Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/WOG/D/Łączn./22 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów, ploterów, urządzeń wielofunkcyjnych dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

Deadlines:
Published : 22-04-2022 14:31:00
Placing offers : 18-05-2022 10:00:00
Offers opening : 18-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
6WOG_SWZ.pdf pdf 7560.45 2022-04-22 14:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 111.88 2022-04-22 14:31:00 Proceeding
Zalaczniki_do_SWZ.zip zip 172.38 2022-04-22 14:31:00 Proceeding
zmiana tresci swz.pdf pdf 479.17 2022-04-29 12:56:29 Public message
ogloszenie o zmianie.pdf pdf 406.52 2022-04-29 12:59:05 Public message
6 wog 2022 wyjasnienia swz.pdf pdf 3701.76 2022-05-04 13:28:20 Public message
ogloszenie2.pdf pdf 350.66 2022-05-10 07:15:27 Public message
zmiana swz.pdf pdf 470.78 2022-05-10 07:14:54 Public message
wyjasnienia i zmiana swz.pdf pdf 1546.75 2022-05-11 08:54:15 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy po zmianach z dnia 11.05.2022r..doc doc 229 2022-05-11 08:56:06 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 570.26 2022-05-18 12:24:43 Public message
wybor na strone.pdf pdf 712.56 2022-06-14 14:24:51 Public message

Announcements

2022-06-14 14:24 Wioletta Jabłońska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybor na strone.pdf

2022-05-18 12:24 Wioletta Jabłońska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-18 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości 285.974,10 zł
2022-05-11 08:56 Wioletta Jabłońska Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 11.05.2022r. - załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 2 do SW [...].doc

2022-05-11 08:54 Wioletta Jabłońska Zapytania do SWZ i wyjaśnienia oraz zmiana Zamawiającego

wyjasnienia i zmiana [...].pdf

2022-05-10 07:15 Wioletta Jabłońska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogloszenie2.pdf

2022-05-10 07:14 Wioletta Jabłońska Zmiana treści SWZ

zmiana swz.pdf

2022-05-04 13:28 Barbara Szczechowicz Wyjaśnienia treści SWZ

6 wog 2022 wyjasnien [...].pdf

2022-04-29 12:59 Wioletta Jabłońska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-29 12:56 Wioletta Jabłońska Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

zmiana tresci swz.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 965