Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PP/27/2022 Montaż nowej bramy wjazdowej na wagę samochodową z napędem elektrycznym, ul. Spiżowa 2, Osowa Góra

Deadlines:
Published : 22-04-2022 12:59:00
Placing offers : 06-05-2022 13:00:00
Offers opening : 06-05-2022 13:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania:

Montaż nowej bramy wjazdowej na wagę samochodową z napędem elektrycznym, ul. Spiżowa 2, Osowa Góra

Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 06.05.2022 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Montaż nowej bramy wjazdowej na wagę samochodową z napędem elektrycznym, ul. Spiżowa 2, Osowa Góra, PP/27/2022


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-04-22 SWZ - montaż nowej bramy wjazdowej z napędem elektrycznym Osowa Góra.doc doc 177.5 2022-04-22 12:59:00 Proceeding
2022-04-22 Załącznik nr 1 do Umowy - OWU.docx docx 75.56 2022-04-22 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Oświadczenie.doc doc 41.5 2022-04-22 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 48 2022-04-22 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 18.92 2022-04-22 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 37.66 2022-04-22 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 22.48 2022-04-22 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Karta gwarancji.doc doc 59 2022-04-22 12:59:04 Proceeding
2022-05-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 111.27 2022-05-13 10:59:06 Public message

Announcements

2022-05-13 10:59 Izabela Smejlis Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku:

2022-05-13 Zawiadomi [...].pdf

2022-04-26 10:59 Magdalena Urban Zamawiający informuje, że jest możliwość odbycia wizji lokalnej.
Przed spotkaniem proszę o kontakt z kierownikiem Ciepłowni na Osowej Górze - p. Wiesławem Borowczakiem - tel. 52 30 45 405.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Montaż nowej bramy wjazdowej na wagę samochodową z napędem elektrycznym, ul. Spiżowa 2, Osowa Góra Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1 do Formularza oferty Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1 do Formularza oferty i Załącznika nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób Attachment required (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru Attachment required (0)
7 Brak podstawy wykluczenia - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia o braku wpisu na listę - Załącznika nr 3 do SWZ Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 285