Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00131222/01 SR.272.u.17.2022.RG Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza"

Deadlines:
Published : 22-04-2022 11:57:00
Placing offers : 04-05-2022 09:00:00
Offers opening : 04-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 206.73 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
2. SWZ-sig.pdf pdf 892.75 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ Część 1.docx docx 112.77 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do SWZ Część 2.docx docx 112.8 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1c do SWZ Część 3.docx docx 112.56 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1d do SWZ Część 4.docx docx 112.78 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1e do SWZ Część 5.docx docx 112.59 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1f do SWZ Część 6.docx docx 112.8 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1g do SWZ Część 7.docx docx 112.86 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenia I.docx docx 109.1 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenia II.docx docx 108.99 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 108.23 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz osób.docx docx 109.06 2022-04-22 11:57:00 Proceeding
3. Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 336.65 2022-05-05 11:57:16 Public message
4. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy — platforma-sig.pdf pdf 335.39 2022-05-12 08:44:24 Public message
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania..pdf pdf 102.45 2022-05-18 10:26:32 Public message

Announcements

2022-05-18 10:26 Roman Gaza 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

5. Ogłoszenie o wyni [...].pdf

2022-05-12 08:44 Roman Gaza 4. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy — platforma-sig

4. Zawiadomienie o w [...].pdf

2022-05-05 11:57 Roman Gaza 3. Informacje z otwarcia ofert-sig

3. Informacje z otwa [...].pdf

2022-05-04 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę ogólną gross w wysokości: 26000,00 zł. Z podziałem na: Części od nr 1 do nr 5 po 4000,00 zł każda część. Części nr 6 oraz 7 po 3000,00 zł każda część.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 360