Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.6.2022 GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020

Deadlines:
Published : 22-04-2022 11:22:00
Placing offers : 09-05-2022 09:00:00
Offers opening : 09-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST.pdf pdf 482.3 2022-04-22 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY .zip zip 141.78 2022-04-22 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.zip zip 821.28 2022-04-22 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 68.52 2022-04-22 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 69.66 2022-04-22 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - WYKAZ USŁUG.docx docx 70.55 2022-04-22 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB.docx docx 69.74 2022-04-22 11:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 69.36 2022-04-22 11:22:00 Proceeding
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 294.36 2022-05-09 09:35:41 Public message

Announcements

2022-05-09 09:35 Anna Waszczak UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2022-05-09 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 213.690,84 zł brutto, w tym:
Zadanie częściowe nr 1: 98.400,00 zł brutto
Zadanie częściowe nr 2: 115.290,84 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 369