Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 20/04/2022 Dostawa i instalacja urządzenia do suchych kąpieli kwasowęglowych (sucha kąpiel CO2) wraz z przeszkoleniem pracowników.

Deadlines:
Published : 21-04-2022 09:40:00
Placing offers : 29-04-2022 10:00:00
Offers opening : 29-04-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu (8).pdf pdf 73.95 2022-04-21 09:40:00 Proceeding
SWZ KZ-1_20.04.2022.pdf pdf 462.13 2022-04-21 09:40:00 Proceeding
Załącznik - Nr- 2 _OPZ.pdf pdf 187.68 2022-04-21 09:40:00 Proceeding
Załącznik -Nr-5_projekt umowy.pdf pdf 169.81 2022-04-21 09:40:00 Proceeding
Załącznik-Nr-1_Formulrz ofertowy.odt odt 42.84 2022-04-21 09:40:00 Proceeding
Załącznik-Nr-3_4 _ZP_oświadczeenia.odt odt 25.8 2022-04-21 09:40:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 227.99 2022-04-30 17:29:24 Public message
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.jpeg jpeg 275.91 2022-04-29 10:03:22 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 263.34 2022-05-06 11:34:03 Public message

Announcements

2022-05-06 11:34 Anna Biel Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-04-30 17:29 Anna Biel Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-29 10:03 Anna Biel kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Kwota jaką zamawiają [...].jpeg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413