Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP.271.19.UI.2022 Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich Etap I. - Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Pomnika Ofiar Szybu Reden w Radlinie.

Zamówienia Publiczne
Miasto Radlin
Deadlines:
Published : 20-04-2022 15:38:00
Placing offers : 09-05-2022 12:00:00
Offers opening : 09-05-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PZP.271.19.UI.2022 SWZ wraz ze wzorem umowy.odt.pdf pdf 347.16 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
PZP.271.19.UI.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU..pdf pdf 134.56 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
PZP.271. 19.UI.2022 Opis przedmiotu zamówienia 1a.odt.pdf pdf 441.94 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
PZP.271. 19.UI.2022 Opis przedmiotu zamówienia.odt.pdf pdf 139.5 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
PZP.271. 19.UI.2022 Oferta wraz z załącznikami.odt odt 34.62 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
PZP.271.19.UI.2022 Tajemnica przedsiębiorstwa.odt odt 18.93 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
PZP.271.19.UI.2022 Załaczniki składane na wezwanie Zamawiającego..odt odt 24.74 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
PZP.271.19.UI.2022 Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę..odt odt 20.21 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
Regulamin.pdf pdf 6282.66 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
Uchwala_Rady_Minsitrów_nr_84_2021.pdf pdf 558.95 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
PROJEKT WYKONAWCZY.zip zip 277285.87 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
PROJEKT BUDOWLANY.zip zip 360534.56 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
Decyzja - wycinka drzew.xml.htm htm 9.77 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
Przedmiar.zip zip 2462.54 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
DRZEWA DO WYCINKI INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU (1800x914).pdf pdf 8358.81 2022-04-20 15:38:00 Proceeding
PZP.271.19.UI.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (1)..pdf pdf 38.13 2022-05-04 10:36:48 Public message
PZP.271.19.UI.2022 Zmiana treści SWZ (1).odt.pdf pdf 55.39 2022-05-04 11:27:16 Public message
PZP.271.19.UI.2022 Zapytania do SWZ (1).odt.pdf pdf 73.64 2022-05-04 14:10:06 Public message
A.Nasadzenia etap I i etap II.odt odt 30.18 2022-05-04 14:29:26 Public message
WOS.613.16.2022_zał. nr 2 nasadzenia zastępcze_Miasto Radlin.pdf pdf 75.76 2022-05-04 14:29:26 Public message
decyzja pozwolenie na budowę.pdf pdf 2346.65 2022-05-04 14:29:26 Public message
PZP.271.19.UI.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT..odt.pdf pdf 49.7 2022-05-10 09:42:39 Public message
PZP.271.19.UI.2022 Informacje z wyboru najkorzystniejszej oferty..odt.pdf pdf 59.56 2022-05-13 09:40:56 Public message

Announcements

2022-05-13 09:40 Zamówienia Publiczne PZP.271.19.UI.2022 INFORMACJE Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

PZP.271.19.UI.2022 I [...].pdf

2022-05-10 09:42 Zamówienia Publiczne PZP.271.19.UI.2022 INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT.

PZP.271.19.UI.2022 I [...].pdf

2022-05-09 12:00 Buyer message Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 11 200 000,00 zł
2022-05-04 14:29 Zamówienia Publiczne PZP.271.19.UI.2022 Dodatkowe dokumenty do postępowania.

A.Nasadzenia etap I [...].odt

WOS.613.16.2022_zał. [...].pdf

decyzja pozwolenie n [...].pdf

2022-05-04 14:10 Zamówienia Publiczne PZP.271.19.UI.2022 Zapytania do SWZ (1)

PZP.271.19.UI.2022 Z [...].pdf

2022-05-04 11:27 Zamówienia Publiczne PZP.271.19.UI.2022 Zmiana treści SWZ (1)

PZP.271.19.UI.2022 Z [...].pdf

2022-05-04 10:36 Zamówienia Publiczne PZP.271.19.UI.2022 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (1)

PZP.271.19.UI.2022 O [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 636