Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.7.2022 ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA/PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH O WYSOKICH I NISKICH PARAMETRACH CZYNNIKA GRZEWCZEGO ORAZ ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH I INSTALACJI ODBIORCZYCH W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW

Deadlines:
Published : 20-04-2022 14:07:00
Placing offers : 06-05-2022 09:00:00
Offers opening : 06-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH.pdf pdf 516.05 2022-04-20 14:07:00 Proceeding
Załaczniki Nr 1 do SWZ.zip zip 148.04 2022-04-20 14:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 70.27 2022-04-20 14:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO UDOSTĘPNIENIA SWOICH ZASOBÓW WYKONAWCY.docx docx 48.36 2022-04-20 14:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - SOPZ.zip zip 8735.59 2022-04-20 14:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB - ZADANIE 1, 3.docx docx 76.07 2022-04-20 14:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 71.8 2022-04-20 14:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - WYKAZ ROBÓT.docx docx 44.16 2022-04-20 14:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf pdf 148.04 2022-04-20 14:07:00 Proceeding
Załączniki Nr 2 do SWZ.zip zip 534.97 2022-04-20 14:07:00 Proceeding
Załcznik nr 3 - warunki gwarancji.pdf pdf 543.33 2022-04-21 13:22:10 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 309.15 2022-04-21 13:22:10 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 316.2 2022-05-06 11:29:06 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA zad. 2.pdf pdf 293.61 2022-05-18 14:28:15 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAD. 1.pdf pdf 374.97 2022-05-24 09:29:18 Public message

Announcements

2022-05-24 09:29 Anna Waszczak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-05-18 14:28 Anna Waszczak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZADANIU CZĘŚCIOWYM NR 2

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2022-05-06 11:29 Marek Legenc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-05-06 09:22 Marek Legenc Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania częściowego nr 1 - 74.880,00 zł brutto
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania częściowego nr 2 - 10.800,00 zł brutto
2022-05-06 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 85.680,00 zł brutto
2022-04-21 13:22 Marek Legenc ZMIANA TREŚCI SWZ

Załcznik nr 3 - waru [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 503