Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIW.DA.272.5.2022 WIW.DA.272.5.2022 - Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Chemii WIW w Opolu.

Deadlines:
Published : 22-04-2022 11:19:00
Placing offers : 10-05-2022 10:00:00
Offers opening : 10-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WIW.DA.272.5.2022 - SWZ z załącznikami.zip zip 302.92 2022-04-22 11:22:13 Proceeding
WIW.DA.272.5.2022 - Pytania i odpowiedzi - 2 + zm. SWZ + zm. zał. nr 1 do SWZ - 02.05.2022r..zip zip 401.09 2022-05-02 09:58:57 Public message
pytania i odpowiedzi - 1 - zm. SWZ, zm. zał. nr 1.3 do SWZ, zm. zał. nr 3 do SWZ - 28.04.2022.zip zip 724.21 2022-04-28 12:21:32 Public message
WIW.DA.272.5.2022 - Pytania i odpowiedzi - 3 + zm. SWZ, zm. zał. nr 1.3 do SWZ - 05.05.2022.zip zip 372.74 2022-05-05 10:28:54 Public message
WIW.DA.272.5.2022-Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 892.36 2022-05-10 10:59:02 Public message
WIW.DA.272.5.2022 - Wybór najkorzystniejszej oferty - cz. nr 1, nr 2 i nr 3.pdf pdf 278.31 2022-05-16 16:00:37 Public message
WIW.DA.272.5.2022 - Unieważnienie czynności wyboru oferty - cz. nr 1.pdf pdf 222.05 2022-05-18 09:41:58 Public message
WIW.DA.272.5.2022 - Wybór najkorzystniejszej oferty - cz. nr 1 - ponowny - 18.05.2022.pdf pdf 272.55 2022-05-18 10:09:32 Public message

Announcements

2022-05-18 10:09 WIW Zamówienia Publiczne WIW.DA.272.5.2022 - Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 1.

WIW.DA.272.5.2022 - [...].pdf

2022-05-18 09:41 WIW Zamówienia Publiczne WIW.DA.272.5.2022 - Informacja o unieważnieniu (cofnięciu) wyboru oferty najkorzystniejszej w części nr 1.

WIW.DA.272.5.2022 - [...].pdf

2022-05-16 16:00 WIW Zamówienia Publiczne WIW.DA.272.5.2022 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 1, w części nr 2 oraz w części nr 3.

WIW.DA.272.5.2022 - [...].pdf

2022-05-10 10:59 WIW Zamówienia Publiczne WIW.DA.272.5.2022 - Protokół z otwarcia ofert

WIW.DA.272.5.2022-Pr [...].pdf

2022-05-10 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: dla części nr 1 kwotę 12 371,00 zł brutto; dla części nr 2 kwotę 20 396,00 zł brutto; dla części nr 3 kwotę 4 700,00 zł brutto.
2022-05-05 10:28 WIW Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi - 3 - zmiana SWZ oraz zmiana załącznika nr 1.3 do SWZ - 05.05.2022r. Powyższe odpowiedzi oraz zmiana SWZ i załączników do SWZ powodują zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

WIW.DA.272.5.2022 - [...].zip

2022-05-02 09:58 WIW Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi - 2 - zmiana SWZ oraz zmiana załącznika nr 1 do SWZ. Powyższe odpowiedzi oraz zmiana SWZ i załączników do SWZ powodują zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

WIW.DA.272.5.2022 - [...].zip

2022-05-02 09:36 WIW Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-28 12:21 WIW Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi - 1 - zmiana SWZ, zmiana załącznika nr 1.3 do SWZ oraz zmiana załącznika nr 3 do SWZ - 28.04.2022r. Powyższe odpowiedzi oraz zmiana SWZ i załączników do SWZ powodują zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

pytania i odpowiedzi [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 666