Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00125573/01 SR.272.d.15.2022.RG Dostawa, montaż i uruchomienie 2 interaktywnych monitorów dotykowych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków UE

Deadlines:
Published : 19-04-2022 12:11:00
Placing offers : 28-04-2022 09:00:00
Offers opening : 28-04-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.36 2022-04-19 12:11:00 Proceeding
2. SWZ dostawa monitorów-sig.pdf pdf 669.77 2022-04-19 12:11:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 131.16 2022-04-19 12:11:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx docx 126.23 2022-04-19 12:11:00 Proceeding
5. Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 317.48 2022-04-29 15:12:59 Public message
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 341.35 2022-05-11 14:41:18 Public message
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 74.94 2022-05-12 07:47:13 Public message
8. Ogłoszenie o zmianie umowy..pdf pdf 65.45 2022-05-27 09:45:49 Public message
9. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 67.44 2022-05-27 09:46:20 Public message

Announcements

2022-05-27 09:46 Roman Gaza 9. Ogłoszenie o wykonaniu umowy

9. Ogłoszenie o wyko [...].pdf

2022-05-27 09:45 Roman Gaza 8. Ogłoszenie o zmianie umowy.

8. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2022-05-12 07:47 Roman Gaza 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

7. Ogłoszenie o udzi [...].pdf

2022-05-11 14:41 Roman Gaza 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig

6. Informacja o wybo [...].pdf

2022-04-29 15:12 Roman Gaza 5. Informacje z otwarcia ofert-sig

5. Informacje z otwa [...].pdf

2022-04-28 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wys. 26.901,89 zł. brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 366