Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 29/2022 Usługa - naprawa polowego sprzętu służby żywnościowej

Małgorzata Śnieć
1 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 19-04-2022 11:32:00
Placing offers : 16-05-2022 08:30:00
Offers opening : 16-05-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS076-207990-pl.pdf pdf 151.77 2022-04-19 11:32:00 Proceeding
espd-request.zip zip 10.38 2022-04-19 11:32:00 Proceeding
SWZ 29 2022.zip zip 22567.42 2022-04-19 11:32:00 Proceeding
Pismo nr 11801 2022 Komunikat Publiczny nr 1.docx docx 64.82 2022-05-04 08:23:17 Public message
Pismo nr 11801 2022 Komunikat Publiczny nr 1.pdf pdf 10449.75 2022-05-04 08:23:17 Public message
Pismo nr 11804 2022 Komunikat Publiczny nr 2.docx docx 33.74 2022-05-04 08:23:17 Public message
Pismo nr 11804 2022 Komunikat Publiczny nr 2.pdf pdf 649.53 2022-05-04 08:23:17 Public message
Zmiana ogłoszenia 2022-OJS086-233936-pl.pdf pdf 75.88 2022-05-04 08:23:17 Public message
12307 2022.pdf pdf 338.77 2022-05-05 14:52:24 Public message
12300 2022.pdf pdf 808.51 2022-05-05 14:52:24 Public message
Pismo nr 12307 2022 - Komunikat Publiczny nr 3.docx docx 32.69 2022-05-05 14:52:24 Public message
Pismo nr 12300 2022 - Komunikat Publiczny nr 4.docx docx 33.29 2022-05-05 14:52:24 Public message
13361 2022.pdf pdf 438.55 2022-05-17 14:27:02 Public message
Komunikat publiczny 5 - pismo nr 13361 2022.docx docx 33.66 2022-05-17 14:27:02 Public message

Announcements

2022-05-17 14:27 Anna Szalaty Zamawiający udostępnia komunikat publiczny - pismo nr 13361/2022 z dnia 17.05.2022 r. informacja z otwarcia ofert.

13361 2022.pdf

Komunikat publiczny [...].docx

2022-05-16 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 300 000,00 zł. gross w tym na:
zadanie 1 - 500 000,00 zł. brutto
zadanie 2 - 224 309,00 zł. brutto
zadanie 3 - 179 152,00 zł. brutto
zadanie 4 - 396 539,00 zł. brutto
2022-05-05 14:52 Anna Szalaty Zamawiający udostępnia pismo nr 12307/2022 z dnia 05.05.2022 - Odpowiedzi na zadane pytania oraz pismo nr 12300/2022 z dnia 05.05.2022 - zmiana treści SWZ

12307 2022.pdf

12300 2022.pdf

Pismo nr 12307 2022 [...].docx

Pismo nr 12300 2022 [...].docx

2022-05-04 08:23 Małgorzata Śnieć Zamawiający udostępnia pismo nr 11804/2022 z dnia 28.04.2022 - Odpowiedzi na zadane pytania
Zamawiający udostępnia pismo nr 11801/2022 z dnia 28.4.2022 - Modyfikacja
Zamawiający udostępnia Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2022/S 086-233936 z dnia 03.05.2022 r.

Pismo nr 11801 2022 [...].docx

Pismo nr 11801 2022 [...].pdf

Pismo nr 11804 2022 [...].docx

Pismo nr 11804 2022 [...].pdf

Zmiana ogłoszenia 20 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1180