Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00125427/01 SR.272.rb.04.2022.RG Budowa zatok parkingowych w miejscowości Stegna przy ul. Morskiej przy Domu Pomocy Społecznej MORS

Deadlines:
Published : 19-04-2022 11:21:00
Placing offers : 05-05-2022 09:00:00
Offers opening : 05-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.97 2022-04-19 11:21:00 Proceeding
2. SWZ parkingi Stegna-sig.pdf pdf 857.76 2022-04-19 11:21:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx docx 52 2022-04-19 11:21:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 Oświadczenie.docx docx 52.26 2022-04-19 11:21:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 Zobowiązanie.docx docx 51.1 2022-04-19 11:21:00 Proceeding
7. Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych.docx docx 51.59 2022-04-19 11:21:00 Proceeding
8. Załącznik nr 6 Wykaz osób.docx docx 52.9 2022-04-19 11:21:00 Proceeding
9. Projekt, przedmiar, STWiORB.pdf pdf 15066.35 2022-04-19 11:21:00 Proceeding
10. Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf pdf 308.54 2022-04-19 11:21:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 59.41 2022-04-29 16:43:32 Proceeding
2a. Zmiana nr 1 do SWZ-sig.pdf pdf 238.18 2022-04-20 12:18:46 Public message
2b. Zmiana nr 2do SWZ-sig.pdf pdf 241.71 2022-04-29 15:11:59 Public message
11. Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 299.53 2022-05-05 14:24:38 Public message
12. Zawiadomienie o wyborze-sig.pdf pdf 262.16 2022-05-09 13:35:24 Public message
13. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.01 2022-05-24 12:34:36 Public message

Announcements

2022-05-24 12:34 Roman Gaza 13. Ogłoszenie o wyniku postępowania

13. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-05-09 13:35 Roman Gaza 12. Zawiadomienie o wyborze-sig

12. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-05-05 14:24 Roman Gaza 11. Informacje z otwarcia ofert-sig

11. Informacje z otw [...].pdf

2022-05-05 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wys. 350.000,00 zł brutto.
2022-04-29 15:11 Roman Gaza 2b. Zmiana nr 2do SWZ-sig

2b. Zmiana nr 2do SW [...].pdf

2022-04-20 12:18 Roman Gaza 2a. Zmiana nr 1 do SWZ

2a. Zmiana nr 1 do S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 513