Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN 16/22 PN 16/22-dostawa leków stosowanych w programach lekowych

Deadlines:
Published : 19-04-2022 09:20:00
Placing offers : 02-06-2022 09:00:00
Offers opening : 02-06-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN 16 22 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 194.56 2022-04-19 09:20:00 Proceeding
PN_16_ 22_GRUPA KAPITAŁOWA _zal_4.BES.pdf pdf 688.94 2022-04-19 09:20:00 Proceeding
PN_16_22_zal_1 do swz.BES.pdf pdf 101.34 2022-04-19 09:20:00 Proceeding
PN_16_22_ZAŁĄCZNIK 3_JEDZ.BES.pdf pdf 215.1 2022-04-19 09:20:00 Proceeding
PN_16_ 22_zal_6_ośw_Wykonawcy.BES.pdf pdf 663.83 2022-04-19 09:20:00 Proceeding
PN 16_22_SWZ.BES.pdf pdf 1198.66 2022-04-19 09:20:00 Proceeding
PN 16_22 zał 5 _Warunki_Umowne.BES.pdf pdf 405.99 2022-04-19 09:20:00 Proceeding
PN _16_22_FOR_OFERTY_Zal 2 do SWZ _.BES.pdf pdf 730.38 2022-04-19 09:20:00 Proceeding
PN 16_22_SWZ.docx docx 87.37 2022-04-19 10:13:36 Public message
PN_16_22_zal_1 do swz.ods ods 19.75 2022-04-19 10:13:36 Public message
PN _16_22_FOR_OFERTY_Zal 2 do SWZ _.doc doc 58 2022-04-19 10:13:36 Public message
PN_16_22_ZAŁĄCZNIK 3_JEDZ.odt odt 42.28 2022-04-19 10:13:36 Public message
PN_16_ 22_GRUPA KAPITAŁOWA _zal_4.doc doc 41 2022-04-19 10:13:36 Public message
PN 16_22 zał 5 _Warunki_Umowne.docx docx 25.85 2022-04-19 10:13:36 Public message
PN_16_ 22_zal_6_ośw_Wykonawcy.doc doc 36 2022-04-19 10:13:36 Public message
29_4_22_Pytanie i Odpowiedź.BES.pdf pdf 630.07 2022-04-29 11:50:50 Public message
11_05_22pytania i odpowiedzi . I pdf.BES.pdf pdf 386.72 2022-05-11 09:02:27 Public message
PN 16_22 zał 5 _Warunki_Umowne po zminach z dnia 11_05_22.BES.pdf pdf 394.6 2022-05-11 09:03:14 Public message
ODPOWIEDZI 13_05_22.BES.pdf pdf 82.47 2022-05-13 10:17:59 Public message
zmiany do SWZ 16_22 NA STRONĘ.pdf pdf 478.32 2022-05-22 22:40:47 Public message
zmiany do SWZ 16_22 NA STRONĘ.docx docx 33.98 2022-05-22 22:40:47 Public message
ogłoszenie do publikacji 16_22 — kopia.htm htm 9.38 2022-05-22 22:40:47 Public message
16_22 ogłoszenie.pdf pdf 76.25 2022-05-22 23:05:39 Public message
ZMIANA OGŁOSZENIA I.pdf pdf 92.3 2022-05-23 09:36:17 Public message
PN_16_22_KWOTA BRUTTO ZADANIA.BES.pdf pdf 626.03 2022-06-02 08:26:17 Public message
PN_16_22_INFORMACJA z OTWARCIA.BES.pdf pdf 665.85 2022-06-02 11:18:27 Public message
PN_16_22_WYBÓR.BES.pdf pdf 561.02 2022-06-09 12:38:10 Public message

Announcements

2022-06-09 12:38 Ewa Nowakowska Informacja o wyniku postępowania

PN_16_22_WYBÓR.BES.p [...].pdf

2022-06-02 11:18 Ewa Nowakowska ZESTAWIENIE OFERT

PN_16_22_INFORMACJA [...].pdf

2022-06-02 08:26 Ewa Nowakowska INFORMACJA O KWOCIE BRUTTO.

PN_16_22_KWOTA BRUTT [...].pdf

2022-05-23 09:36 Ewa Nowakowska Zmiana ogłoszenia (opublikowana)

ZMIANA OGŁOSZENIA I. [...].pdf

2022-05-22 23:05 Elżbieta Janicka-Suchacz ogłoszenie

16_22 ogłoszenie.pdf

2022-05-22 22:40 Elżbieta Janicka-Suchacz zmiana terminu składania ofert oraz treści SWZ , zmiana ogłoszenia

zmiany do SWZ 16_2 [...].pdf

zmiany do SWZ 16_2 [...].docx

ogłoszenie do publik [...].htm

2022-05-13 10:17 Ewa Nowakowska Pytania i odpowiedzi z dnia 13.05.2022r.

ODPOWIEDZI 13_05_22 [...].pdf

2022-05-11 09:03 Ewa Nowakowska 11_05_22 Zmiana warunków umownych

PN 16_22 zał 5 _War [...].pdf

2022-05-11 09:02 Ewa Nowakowska 11_05_22 Pytania i odpowiedzi

11_05_22pytania i od [...].pdf

2022-04-29 11:50 Ewa Nowakowska Pytania i odpowiedzi z dnia 29.04.2022r.

29_4_22_Pytanie i Od [...].pdf

2022-04-19 10:13 Ewa Nowakowska SWZ i załączniki do SWZ w wersji edytowalnej

PN 16_22_SWZ.docx

PN_16_22_zal_1 do sw [...].ods

PN _16_22_FOR_OFERTY [...].doc

PN_16_22_ZAŁĄCZNIK 3 [...].odt

PN_16_ 22_GRUPA KAP [...].doc

PN 16_22 zał 5 _War [...].docx

PN_16_ 22_zal_6_ośw_ [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1080