Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.10.2022.NB „Budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych”

Nina Łeptuch-Basa
Gmina Pobiedziska
Deadlines:
Published : 15-04-2022 13:51:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 15.04.2022.pdf pdf 699.32 2022-04-15 13:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.82 2022-04-15 13:51:00 Proceeding
Zał. nr 1-6 oraz 9 do SWZ .docx docx 84.9 2022-04-15 13:51:00 Proceeding
Zał. 7 do SWZ -Dokumantacja- przedmiary .zip zip 1889.4 2022-04-15 13:51:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ- dokumentacja.zip zip 80250.69 2022-04-15 13:51:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ- OPZ.pdf pdf 229.51 2022-04-15 13:51:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 664.84 2022-04-15 13:51:00 Proceeding
HRF wzór.xlsx xlsx 40.39 2022-04-15 13:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 46.66 2022-04-27 14:56:23 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 49.36 2022-04-27 14:56:23 Public message
Zmiana-p.pdf pdf 236.35 2022-04-27 14:56:23 Public message
Ogłoszenie o zmienie.pdf pdf 37.51 2022-05-11 14:24:30 Public message
Pismo -zmiana-p.pdf pdf 214.22 2022-05-11 14:24:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 37.51 2022-05-30 16:20:01 Public message
Zmiana terminu-p.pdf pdf 179.1 2022-05-30 16:20:01 Public message
Odpowiedzi na pytania 08.06.2022-p.pdf pdf 496.25 2022-06-08 14:42:19 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 48.68 2022-06-08 14:42:19 Public message
114_PB_DR_ps_01_A-01_1_aktualizacja.pdf pdf 5880.71 2022-06-08 14:42:19 Public message
114_PB_DR_ps_01_A-01_2_aktualizacja.pdf pdf 4022.84 2022-06-08 14:42:19 Public message
114_PB_DR_ps_01_A-01_3_aktualizacja.pdf pdf 4022.94 2022-06-08 14:42:19 Public message
114_PW_DR_pn_01_A-02_1_aktualizacja.pdf pdf 590.42 2022-06-08 14:42:19 Public message
114_PW_DR_pn_01_A-02_2_aktualizacja.pdf pdf 738.64 2022-06-08 14:42:19 Public message
114_PW_DR_pn_01_A-02_3_aktualizacja.pdf pdf 802.08 2022-06-08 14:42:19 Public message
114_PW_DR_pn_01_A-02_4_aktualizacja.pdf pdf 579.56 2022-06-08 14:42:19 Public message
220318_Pobiedziska SANIT PRD ATH.ATH ATH 54.49 2022-06-08 14:42:19 Public message
Decyzja Środowiskowa.pdf pdf 6463.35 2022-06-08 14:42:19 Public message
dxLog.txt txt 0.14 2022-06-08 14:42:19 Public message
HRF wzór nowy.xlsx xlsx 40.72 2022-06-08 14:42:19 Public message
inwentaryzacja zieleni.pdf pdf 7956.11 2022-06-08 14:42:19 Public message
karta informacyjna przedsięwzięcia.pdf pdf 2210.57 2022-06-08 14:42:19 Public message
Profil podłużny rowy kryte.PDF PDF 273.71 2022-06-08 14:42:19 Public message
Przedmiar robót branży drogowej_aktualizacja.xls xls 34.5 2022-06-08 14:42:19 Public message
Przedmiar_EN1.ath ath 59.58 2022-06-08 14:42:19 Public message
Przedmiar_OSW.ath ath 40.28 2022-06-08 14:42:19 Public message
Uzgodnienia z ZK.pdf pdf 851.59 2022-06-08 14:42:19 Public message
Wzór _umowy_po_zmianach.pdf pdf 532.15 2022-06-08 14:42:19 Public message
Opinia Geotechniczna.zip zip 10327.24 2022-06-08 14:42:19 Public message
SST.zip zip 11069.44 2022-06-08 14:42:19 Public message
inf. z otwarcia ofert.pdf pdf 121.29 2022-06-24 12:21:15 Public message

Announcements

2022-06-24 12:21 Nina Łeptuch-Basa Zamawiający, Gmina Pobiedziska w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message Zamawiający, Gmina Pobiedziska zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych”
Kwota gross to 14 000 000,00 zł.
2022-06-08 14:42 Nina Łeptuch-Basa Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz informację o zmianie zapisów SWZ. Szczegóły w załącznikach.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

114_PB_DR_ps_01_A-01 [...].pdf

114_PB_DR_ps_01_A-01 [...].pdf

114_PB_DR_ps_01_A-01 [...].pdf

114_PW_DR_pn_01_A-02 [...].pdf

114_PW_DR_pn_01_A-02 [...].pdf

114_PW_DR_pn_01_A-02 [...].pdf

114_PW_DR_pn_01_A-02 [...].pdf

220318_Pobiedziska S [...].ATH

Decyzja Środowiskowa [...].pdf

dxLog.txt

HRF wzór nowy.xlsx

inwentaryzacja ziele [...].pdf

karta informacyjna p [...].pdf

Profil podłużny rowy [...].PDF

Przedmiar robót bran [...].xls

Przedmiar_EN1.ath

Przedmiar_OSW.ath

Uzgodnienia z ZK.pdf

Wzór _umowy_po_zmian [...].pdf

Opinia Geotechniczna [...].zip

SST.zip

2022-05-30 16:20 Nina Łeptuch-Basa Zamawiający przekazuje zmiany dot. treści SWZ. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu-p.pdf

2022-05-11 14:24 Nina Łeptuch-Basa Zamawiający przekazuje zmiany dot. treści SWZ. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o zmienie [...].pdf

Pismo -zmiana-p.pdf

2022-04-27 14:56 Nina Łeptuch-Basa Zamawiający przekazuje zmiany dot. treści SWZ. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Zmiana-p.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3086