Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/UZP/DK/02/2022 Świadczenie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie pracowników PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Deadlines:
Published : 15-04-2022 11:30:00
Placing offers : 29-04-2022 10:00:00
Offers opening : 29-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na usługi społeczne, których wartość wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsze jednak niż kwoty 130 000 złotych, prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp właściwymi dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne.

Przedmiotem zamówienia jest: " Świadczenie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie pracowników PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach." - nr sprawy: PKM/UZP/DK/02/2022

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_04_14 SWZ_usługi medyczne.pdf pdf 633.96 2022-04-15 11:30:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY.doc doc 223 2022-04-15 11:30:00 Proceeding
Zmiana do SWZ nr 1.pdf pdf 75.98 2022-04-28 11:39:47 Public message
2022_04_29 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 66.89 2022-04-29 11:21:58 Public message

Announcements

2022-04-29 11:21 Brygida Gorlicka Informacja z otwarcia ofert

2022_04_29 informacj [...].pdf

2022-04-29 08:32 Brygida Gorlicka Zamawiający informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 12/2022 z dnia 15.03.2022r. kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 350 000,00 zł.
2022-04-28 11:39 Brygida Gorlicka Zmiana do SWZ nr 1

Zmiana do SWZ nr 1.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 291