Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-10/22 Przetarg nieograniczony na usługi sterylizacyjne dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Deadlines:
Published : 15-04-2022 11:33:00
Placing offers : 17-05-2022 08:30:00
Offers opening : 17-05-2022 08:45:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS075-201810-pl.pdf pdf 92.98 2022-04-15 11:33:00 Proceeding
SWZ sterylizacja_na stronę.doc doc 532 2022-04-15 11:33:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 86.59 2022-04-15 11:33:00 Proceeding
espd-request.xml xml 147.13 2022-04-15 11:33:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ usługi sterylizacyjne.xlsx xlsx 15.4 2022-04-15 11:33:00 Proceeding
Odpowiedzi ZP-10-22.doc doc 41.5 2022-05-11 11:06:11 Public message
SWZ sterylizacja_po odpowiedziach.doc doc 534 2022-05-11 11:06:11 Public message
zestawienie zlozonych ofert ZP-10 sterylizacja.doc doc 36.5 2022-05-17 10:13:50 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 498.59 2022-06-06 13:06:52 Public message

Announcements

2022-06-06 13:06 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-17 10:13 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o złożonych ofertach

zestawienie zlozonyc [...].doc

2022-05-17 08:30 Buyer message Zamawiający na realizację zadania zabezpieczył kwotę 650 406,50 zł netto; 800 000,00 zł brutto
2022-05-11 11:06 Zamówienia Publiczne W załączeniu Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SWZ wraz ze zmodyfikowanymi zapisami Projektu Umowy

Odpowiedzi ZP-10-22. [...].doc

SWZ sterylizacja_po [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 666