Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.2.6.2022.AOT Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń klimatyzacji w tramwajach

Deadlines:
Published : 15-04-2022 11:15:00
Placing offers : 26-04-2022 09:30:00
Offers opening : 26-04-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie do internetu.pdf pdf 87.91 2022-04-15 11:15:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 483.52 2022-04-15 11:15:00 Proceeding
06. projekt umowy.pdf pdf 511.33 2022-04-15 11:15:00 Proceeding
07. obowiązek informacyjny Zamawiającego.pdf pdf 135.67 2022-04-15 11:15:00 Proceeding
03. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ.docx docx 32.39 2022-04-15 11:15:00 Proceeding
04.ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ.docx docx 21.08 2022-04-15 11:15:00 Proceeding
05. ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ.docx docx 18.77 2022-04-15 11:15:00 Proceeding
09. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ.pdf pdf 170.09 2022-04-21 14:41:03 Public message
10. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ po zmianach.docx docx 34.14 2022-04-21 14:41:03 Public message
11. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 38.88 2022-04-26 10:48:53 Public message
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 93.68 2022-04-29 12:11:35 Public message
08. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 41.14 2022-04-26 09:30:00 Public message

Announcements

2022-04-29 12:11 Anna Otawa-Tarakan Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-04-26 10:48 Anna Otawa-Tarakan Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

11. Informacja z otw [...].pdf

2022-04-26 09:30 Buyer message Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

08. Informacja o kwo [...].pdf

2022-04-21 14:41 Anna Otawa-Tarakan Zamawiający informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz o modyfikacji treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza ofertowego

09. Wyjaśnienia i mo [...].pdf

10. ZAŁĄCZNIK Nr 1 d [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 397