Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.1.40.2022 Dostawa licencji pakietu biurowego

Deadlines:
Published : 15-04-2022 11:00:00
Placing offers : 23-05-2022 10:00:00
Offers opening : 23-05-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

 

Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak

Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.14 2022-04-15 11:00:00 Proceeding
SWZ.docx docx 50.32 2022-04-15 11:00:00 Proceeding
zał nr 1-SOPZ.docx docx 41.1 2022-04-15 11:00:00 Proceeding
zał nr 2 -formularz ofertowy.docx docx 27.82 2022-04-15 11:00:00 Proceeding
zał nr 3.docx docx 24.76 2022-04-15 11:00:00 Proceeding
zał nr 4 - zaopiniowane Projektowane postanowienia umowy.docx docx 53.54 2022-04-15 11:00:00 Proceeding
wyjaśnienie treści SWZ.doc doc 145 2022-04-22 13:55:15 Public message
zmiana treści SWZ.doc doc 157.5 2022-05-02 09:24:18 Public message
zał nr 2 -formularz ofertowy po ZMIANIE.docx docx 27.18 2022-05-02 09:24:18 Public message
zmiana ogloszenia przekazana do UE.pdf pdf 85.34 2022-05-02 09:24:18 Public message
Ogłoszenie zmian opublikowane.pdf pdf 82.54 2022-05-04 11:43:16 Public message
ogloszenie zmian z dnia 11.05.2022.pdf pdf 82.41 2022-05-11 10:17:50 Public message
wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ.doc doc 167.5 2022-05-11 10:19:40 Public message
formularz ofertowy po ZMIANIE z dnia 11.05.2022.docx docx 27.04 2022-05-11 10:19:40 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 154.5 2022-05-23 14:12:57 Public message
inform. o wyborze najkorz. oferty.doc doc 255 2022-06-09 13:53:10 Public message

Announcements

2022-06-09 13:53 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.40.2022 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

inform. o wyborze na [...].doc

2022-05-23 14:12 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.40.2022 - informacja z otwarcia ofert

Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

informacja z otwarci [...].doc

2022-05-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 605 661,84 zł brutto.
2022-05-11 10:19 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.40.2022 - wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ, formularz ofertowy po zmianach z dnia 11.05.2022,

Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

wyjaśnienie oraz zmi [...].doc

formularz ofertowy p [...].docx

2022-05-11 10:17 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.40.2022 - ogłoszenie zmian.

Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

ogloszenie zmian z d [...].pdf

2022-05-04 11:43 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.40.2022 - ogłoszenie zmian. Wytwarzający / Udostępniający informację: Agnieszka Ostrowska Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

Ogłoszenie zmian opu [...].pdf

2022-05-02 09:24 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.40.2022 - wyjaśnienie treści SWZ, formularz ofertowy po zmianach, ogłoszenie zmian Wytwarzający / Udostępniający informację: Agnieszka Ostrowska Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

zmiana treści SWZ.do [...].doc

zał nr 2 -formularz [...].docx

zmiana ogloszenia pr [...].pdf

2022-04-22 13:55 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.40.2022 - wyjaśnienie treści SWZ

Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

wyjaśnienie treści S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 956