Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.26.1.29.2022 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych (gastronomicznych) dla uczestników szkoleń zorganizowanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Deadlines:
Published : 14-04-2022 12:32:00
Placing offers : 05-05-2022 09:00:00
Offers opening : 05-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.26.1.29.2022 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.62 2022-04-14 12:32:00 Proceeding
ZP.26.1.29.2022 SWZ z załącznikami.zip zip 341 2022-04-14 12:32:00 Proceeding
ZP.26.1.29.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.28 2022-04-21 13:33:50 Public message
ZP.26.1.29.2022 Załącznik_4_SWZ zmiana.docx docx 600.56 2022-04-21 13:33:50 Public message
ZP.26.1.29.2022 Zmiana swz oraz terminu.docx docx 601.55 2022-04-21 13:33:50 Public message
ZP.26.1.29.2022 Informacja art. 222 ust.4.doc doc 32.5 2022-05-05 09:05:19 Public message
ZP.26.1.29.2022_zbiorcze zestawienie ofert.docx docx 17.46 2022-05-05 10:53:19 Public message
ZP.26.1.29.2022 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.84 2022-05-06 14:26:35 Public message
ZP.26.1.29.2022_unieważnienie postępowania.docx docx 21.14 2022-05-06 14:26:35 Public message

Announcements

2022-05-06 14:26 Magdalena Pruszek-Iskra Wynik postępowania

ZP.26.1.29.2022 ogło [...].pdf

ZP.26.1.29.2022_unie [...].docx

2022-05-05 10:53 Magdalena Pruszek-Iskra Zbiorcze zestawienie ofert

ZP.26.1.29.2022_zbio [...].docx

2022-05-05 09:05 Magdalena Pruszek-Iskra Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

ZP.26.1.29.2022 Info [...].doc

2022-04-21 13:33 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.29.2022 Zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert

ZP.26.1.29.2022 Ogło [...].pdf

ZP.26.1.29.2022 Załą [...].docx

ZP.26.1.29.2022 Zmia [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 386