Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WT.2370.6.2022 Dostawa samochodów lekkich pożarniczych dla jednostek PSP województwa kujawsko - pomorskiego z podziałem na 3 części

Deadlines:
Published : 14-04-2022 09:38:00
Placing offers : 17-05-2022 09:00:00
Offers opening : 17-05-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z podpisem.pdf pdf 10166.55 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.86 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
załącznik nr 1 OPZ część A.doc doc 81.5 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
załącznik nr 1 OPZ część B.doc doc 100 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
załącznik nr 1 OPZ część C.doc doc 96.5 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ formularz ofertowy.docx docx 25.6 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ JEDZ.doc doc 183.5 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
załącznik nr 4 projekt umowy.pdf pdf 2556.96 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
załącznik nr 5 wykaz dostaw.docx docx 16.3 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
załącznik nr 6 grupa kapitałowa.docx docx 15.78 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ oświadczenie o udostępnieniu.docx docx 14.53 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 20.55 2022-04-14 09:38:00 Proceeding
sprostowanie ogłoszenie zmian.pdf pdf 65.76 2022-04-20 09:28:15 Public message
komunikat publiczny na PZ z 26 kwietnia.pdf pdf 93.39 2022-04-26 13:37:55 Public message
2022-OJS084-225346-pl sprostowanie z 26 kwietnia.pdf pdf 74.22 2022-04-29 09:13:16 Public message
odp na pyt na PZ.pdf pdf 403.23 2022-04-29 14:52:14 Public message
informacja na stronę PZ.pdf pdf 52.44 2022-05-05 12:24:23 Public message
do wszystkich uczestników na PZ.pdf pdf 93.33 2022-05-13 14:23:22 Public message
inf z otwarcia ofert na PZ.pdf pdf 44.83 2022-05-17 12:45:10 Public message
unieważnienie częśc A i B na PZ.pdf pdf 295.05 2022-05-23 08:12:38 Public message
unieważnienie postępowania na PZ.pdf pdf 73.57 2022-05-25 10:47:49 Public message

Announcements

2022-05-25 10:47 Agnieszka Kryspin W imieniu Zamawiającego publikuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części C.

Z poważaniem
A. Kryspin

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-05-23 08:12 Agnieszka Kryspin W imieniu Zamawiającego publikuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części A i B.

Z poważaniem

A. Kryspin

unieważnienie częśc [...].pdf

2022-05-17 12:45 Agnieszka Kryspin Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

A. Kryspin

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-05-17 09:19 Agnieszka Kryspin Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia następujące kwoty gross w poszczególnych częściach zamówienia:
A - 230.000,00 zł
B - 1.380.000,00 zł
C - 230.000,00 zł
Z poważaniem
A. Kryspin
2022-05-13 14:23 Agnieszka Kryspin W imieniu Zamawiającego publikuję odpowiedzi Wykonawców do SWZ w części B i C przedmiotowego postępowania?

Z poważaniem

A. Kryspin

do wszystkich uczest [...].pdf

2022-05-05 12:24 Agnieszka Kryspin W imieniu Zamawiającego publikuję odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

A. Kryspin

informacja na stronę [...].pdf

2022-04-29 14:52 Agnieszka Kryspin W imieniu Zamawiającego publikuję odpowiedzi na pytania Wykonawcy do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

A. Kryspin

odp na pyt na PZ.pdf

2022-04-29 09:13 Agnieszka Kryspin W imieniu Zamawiającego publikuję ogłoszenie zmian (sprostowanie) przesłane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 26 kwietnia 2022 roku, a opublikowane w dniu 29 kwietnia 2022 roku (dotyczy zmiany terminu realizacji dostawy dla każdej części zamówienia).

Z poważaniem

A. Kryspin

2022-OJS084-225346-p [...].pdf

2022-04-26 13:37 Agnieszka Kryspin W imieniu Zamawiającego publikuję odpowiedzi na pytania Wykonawcy do SWZ oraz informuję o przekazaniu do dziennika Urzędowego UE sprostowania / ogłoszenia o zmianach.

Z poważaniem

A. Kryspin

komunikat publiczny [...].pdf

2022-04-20 09:28 Agnieszka Kryspin W imieniu Zamawiającego publikuję sprostowanie / ogłoszenie zmian w przedmiotowym postępowaniu w zakresie dopisania zdania w polu inne dodatkowe informacje (pole VII.2).
Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

A. Kryspin

sprostowanie ogłosz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 826