Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-13/2022 Modernizacja dachu budynku A-1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

Deadlines:
Published : 13-04-2022 10:37:00
Placing offers : 29-04-2022 09:00:00
Offers opening : 29-04-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_13_2022_modern_dachu.pdf pdf 12158.51 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.odt odt 47.03 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.1 do SWZ_PB.zip zip 25499.47 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.2. do SWZ_PW.zip zip 12045.21 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.3 do SWZ.pdf pdf 772.29 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.4 do SWZ_Przedmiar.pdf pdf 157.22 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ.odt odt 39.82 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.odt odt 55.44 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.docx docx 147.64 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ.docx docx 146.98 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ_ppu.pdf pdf 605.17 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
08da1c6f-66c2-6ad1-4083-d30001f0e1c6.pdf pdf 130.85 2022-04-13 10:37:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 22.04.2022.pdf pdf 35.83 2022-04-22 13:09:09 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ (zmiana).odt odt 40.96 2022-04-22 13:09:48 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ_ppu (zmiana).pdf pdf 606.04 2022-04-22 13:09:57 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana tresci SWZ z 22.04.2022.pdf pdf 1081.95 2022-04-22 13:08:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP-13-2022.pdf pdf 343.43 2022-04-29 12:17:04 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-13-2022s.pdf pdf 453.1 2022-05-12 12:34:42 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_ DZP-13-2022.pdf pdf 65.35 2022-05-24 10:47:01 Public message

Announcements

2022-05-24 10:47 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 13/2022

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-12 12:34 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-29 12:17 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-29 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 2 631 811,16 zł brutto.
2022-04-22 13:08 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 22.04.2022 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 616