Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.5.2022 Przebudowa ulicy Kaliskiej w miejscowości Stawiszyn

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 13-04-2022 09:32:00
Placing offers : 28-04-2022 10:00:00
Offers opening : 28-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.83 2022-04-13 09:32:00 Proceeding
SWZ.zip zip 3646.93 2022-04-13 09:32:00 Proceeding
SWZ- korekta.pdf pdf 423.41 2022-04-20 12:12:28 Public message
Zalacznik nr 10 oswiadczenia.doc doc 31 2022-04-20 12:12:28 Public message
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 38.97 2022-04-20 12:12:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 161.59 2022-04-28 14:43:42 Public message
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 134.43 2022-04-29 09:20:43 Public message

Announcements

2022-04-29 09:20 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Powiadomienie o unie [...].pdf

2022-04-28 14:43 Angelika Grzelaczyk Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-28 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 515 918,42 zł brutto.
2022-04-20 12:12 Angelika Grzelaczyk Zamawiający w załączeniu przesyła informację o zmianie ogłoszenia, korektę SWZ oraz załącznik nr 10.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

SWZ- korekta.pdf

Zalacznik nr 10 oswi [...].doc

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 512