Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP 21/22 Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatów na oddziały Szpitala

Deadlines:
Published : 13-04-2022 09:01:00
Placing offers : 27-04-2022 09:00:00
Offers opening : 27-04-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TP 21 22 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.95 2022-04-13 09:01:00 Proceeding
TP 2122 SWZ.BES.pdf pdf 1332.53 2022-04-13 09:01:00 Proceeding
TP 2122 zał2a Formularz asortymentowo- cenowy.BES.pdf pdf 402.58 2022-04-13 09:01:00 Proceeding
TP 2122 zał. 2bparametry_techniczne aparatów.BES.pdf pdf 79.27 2022-04-13 09:01:00 Proceeding
TP 2122 SWZ.doc doc 240 2022-04-14 08:52:52 Public message
TP 2122 zał2a Formularz asortymentowo- cenowy.xlsx xlsx 19.2 2022-04-14 08:52:52 Public message
TP 2122 zał. 2bparametry_techniczne aparatów.odt odt 20.57 2022-04-14 08:52:52 Public message
zmiany do SWZ TP 21 22.BES.pdf pdf 52.9 2022-04-20 07:31:07 Public message
TP 2122 SWZ po zmianach.pdf pdf 1313.56 2022-04-20 07:34:19 Public message
TP 21 22 zał 2C parametry oceniane.BES.pdf pdf 80.22 2022-04-20 07:37:02 Public message
TP 2122 SWZ po zmianach.BES.pdf pdf 1333.26 2022-04-20 07:40:39 Public message
TP 21 22 zał 2C parametry oceniane.odt odt 16.14 2022-04-20 07:43:36 Public message
TP 2122 SWZ po zmianach.doc doc 240 2022-04-20 07:44:22 Public message
TP 2122 zmiana ogłoszenia II.pdf pdf 37.26 2022-04-22 08:14:02 Public message
TP 2122 ZMIANA_TERMINU.BES.pdf pdf 602.68 2022-04-22 08:22:01 Public message
pytania i zmiany do SWZ TP 0422.BES.pdf pdf 42.27 2022-04-22 10:31:14 Public message
TP 2122 SWZ po zmianie II.BES.pdf pdf 1332.51 2022-04-22 10:32:16 Public message
PN_21_22 Kwota przeznaczona.BES.pdf pdf 423.5 2022-04-27 07:48:11 Public message
PN_21_22 Zbiorcze zestawienie ofert.BES.pdf pdf 610.74 2022-04-27 09:36:32 Public message
Wybór TP 2122.BES.pdf pdf 91.21 2022-04-27 13:57:55 Public message

Announcements

2022-04-27 13:57 Elwira Stołba Wybór oferty

Wybór TP 2122.BES.pd [...].pdf

2022-04-27 09:36 Elwira Stołba Informacja z otwarcia ofert

PN_21_22 Zbiorcze ze [...].pdf

2022-04-27 07:48 Elwira Stołba Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

PN_21_22 Kwota przez [...].pdf

2022-04-22 10:32 Elwira Stołba SWZ po zmianie II (załącznik nr 5 po zmianach)

TP 2122 SWZ po zmian [...].pdf

2022-04-22 10:31 Elwira Stołba Pytania i zmiany do SWZ

pytania i zmiany do [...].pdf

2022-04-22 08:22 Elwira Stołba Zmiana terminu składania ofert na 27.04.2022r.

TP 2122 ZMIANA_TERMI [...].pdf

2022-04-22 08:15 Elwira Stołba The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-22 08:14 Elwira Stołba Zmiana ogłoszenia o zamówieniu II

TP 2122 zmiana ogłos [...].pdf

2022-04-20 07:44 Elwira Stołba SWZ po zmianach w wersji edytowalnej

TP 2122 SWZ po zmian [...].doc

2022-04-20 07:43 Elwira Stołba Załącznik nr 2C w wersji edytowalnej

TP 21 22 zał 2C par [...].odt

2022-04-20 07:40 Elwira Stołba SWZ po zmianach

TP 2122 SWZ po zmian [...].pdf

2022-04-20 07:37 Elwira Stołba Załącznik 2 C do SWZ -parametry oceniane

TP 21 22 zał 2C par [...].pdf

2022-04-20 07:34 Elwira Stołba SWZ po zmianach

TP 2122 SWZ po zmian [...].pdf

2022-04-20 07:31 Elwira Stołba Zmiany do SWZ

zmiany do SWZ TP 21 [...].pdf

2022-04-14 08:52 Elwira Stołba SWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej

TP 2122 SWZ.doc

TP 2122 zał2a Formul [...].xlsx

TP 2122 zał. 2bparam [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 301