Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZF.271.91.2022.ZF3/1 Zakup wyposażenia dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w Połańcu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”

Deadlines:
Published : 12-04-2022 13:58:00
Placing offers : 27-04-2022 10:00:00
Offers opening : 27-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie-o-zamowieniu-75ddd727-195c-4690-bbb9-16216968c3e5.pdf pdf 250.66 2022-04-12 13:58:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 2019.11 2022-04-12 13:58:00 Proceeding
ogl-o-zmianie-ogloszenia-ae1acd29-0bff-46ae-b2af-da8253fdb95b.pdf pdf 60.42 2022-04-19 15:23:51 Public message
Zmiana nr 1 do SWZ.pdf pdf 263.59 2022-04-19 15:23:51 Public message
zm-formularz ofertowy cz2.docx docx 89.39 2022-04-19 15:23:51 Public message
zm-Formularz cenowy cz. 2 pracownia robotyki.docx docx 44.46 2022-04-19 15:23:51 Public message
zm-wzór umowy część 2.docx docx 101.17 2022-04-19 15:23:51 Public message
inform o zlozonych ofertach.pdf pdf 245.86 2022-04-27 13:05:11 Public message
cz3-uniewaznienie.pdf pdf 206.28 2022-05-10 11:51:52 Public message
inf wybor-strona.pdf pdf 287.08 2022-05-20 14:50:27 Public message

Announcements

2022-05-20 14:50 Rafał Kiliański Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1-2 i 4-5.

inf wybor-strona.pdf

2022-05-10 11:51 Rafał Kiliański Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3.

cz3-uniewaznienie.pd [...].pdf

2022-04-27 13:05 Rafał Kiliański Informacja o złożonych ofertach.

inform o zlozonych o [...].pdf

2022-04-27 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 198 097,61 zł. brutto, w tym część 1 – 27 935,86 zł brutto, część 2 – 33 515,14 zł. brutto, część 3 – 56 188,00 zł. brutto, część 4 – 33 256,84 zł. brutto, część 5 – 47 201,77 zł. brutto.
2022-04-19 15:23 Rafał Kiliański Zmiana nr 1 do SWZ, wydłużenie terminu składania ofert do 27.04.2022r. godz. 10:00.

ogl-o-zmianie-oglosz [...].pdf

Zmiana nr 1 do SWZ.p [...].pdf

zm-formularz ofertow [...].docx

zm-Formularz cenowy [...].docx

zm-wzór umowy część [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 563