Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.7.2022 „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywitowie”.

Alicja Siemiątkowska
Gmina Skrwilno
Deadlines:
Published : 12-04-2022 13:24:00
Placing offers : 27-04-2022 12:00:00
Offers opening : 27-04-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywitowie.pdf pdf 370.2 2022-04-12 13:24:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 59 2022-04-12 13:24:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Ośw. dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków.doc doc 32 2022-04-12 13:24:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu.doc doc 31 2022-04-12 13:24:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 31 2022-04-12 13:24:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 126.48 2022-04-12 13:24:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Wykaz robót budowlanych.doc doc 34 2022-04-12 13:24:00 Proceeding
PRZEDMIAR PRZYWITOWO.pdf pdf 292.79 2022-04-12 13:24:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy na wykonanie robót.doc doc 163 2022-04-12 13:24:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.78 2022-04-12 13:24:04 Proceeding
informacja z sesji otwarcia ofert 27.04.2022.pdf pdf 160.49 2022-04-27 13:22:02 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Strona Zamawiającego.pdf pdf 161.65 2022-05-09 13:56:15 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.69 2022-05-25 14:07:36 Public message

Announcements

2022-05-25 14:07 Alicja Siemiątkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 25.05.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-09 13:56 Alicja Siemiątkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.05.2022 r.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-04-27 13:22 Alicja Siemiątkowska Informacja z sesji otwarcia ofert 27.04.2022 r.

informacja z sesji o [...].pdf

2022-04-27 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę 242.654,08 złotych brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 390