Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/WOG/RB/Infrastr./22 Remont II piętra budynku biurowo-sztabowego nr 23 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wiosennej 4A w Kołobrzegu.

Deadlines:
Published : 12-04-2022 10:02:00
Placing offers : 27-04-2022 10:00:00
Offers opening : 27-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
7_WOG_22_Ogłoszenie o zamówieniu_Roboty budowlane.pdf pdf 112.6 2022-04-12 10:02:00 Proceeding
JAWNE_7_WOG_22-SWZ.pdf pdf 8955.67 2022-04-12 10:02:00 Proceeding
JAWNE_załącznik nr 10 do SWZ_Projekt umowy z załącznikami.pdf pdf 8849.21 2022-04-12 10:02:00 Proceeding
7_22_WOG_Załaczniki do SWZ od 1-7.zip zip 160.44 2022-04-12 10:02:00 Proceeding
JAWNE_7_22_Specyfikacja techniczna budynek nr 23 2022 — kopia.pdf pdf 1100.3 2022-04-19 08:56:31 Proceeding
7_WOG_22_Zalacznik nr 9 do SWZ_Przedmiar.pdf pdf 1804.47 2022-04-19 08:58:09 Proceeding
JAWNE_22042711380.pdf pdf 394.85 2022-04-27 13:24:31 Public message
JAWNE_22050512580_Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania_7_WOG_22.pdf pdf 276.62 2022-05-05 14:45:20 Public message

Announcements

2022-05-05 14:45 Magdalena Kandut Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

JAWNE_22050512580_Za [...].pdf

2022-04-27 13:24 Magdalena Kandut Informacja z otwarcia ofert.

JAWNE_22042711380.pd [...].pdf

2022-04-27 10:00 Buyer message Kwota gross przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 199 822,38 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 317