Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRP.ZP.4.2022 „Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Danuta Karpińska
Gmina Przechlewo
Deadlines:
Published : 11-04-2022 11:29:00
Placing offers : 26-04-2022 10:00:00
Offers opening : 26-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.09 2022-04-11 11:29:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 180.52 2022-04-11 11:29:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 410.61 2022-04-11 11:29:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 510.59 2022-04-11 11:29:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 613.99 2022-04-13 10:06:34 Public message
pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 125.34 2022-04-14 14:49:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.73 2022-04-19 14:51:14 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 142.06 2022-04-19 14:57:20 Public message
2 Zmiana treści SWZ.pdf pdf 142.54 2022-04-20 11:24:24 Public message
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.84 2022-04-20 11:25:17 Public message
pytania i odpowiedzi 3.pdf pdf 159.87 2022-04-22 10:54:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 167.86 2022-04-26 13:05:35 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania-sig.pdf pdf 423.72 2022-05-06 11:00:35 Public message

Announcements

2022-05-06 11:00 Danuta Karpińska Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-04-26 13:05 Danuta Karpińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-26 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 835.000,00 zł brutto.
2022-04-22 10:54 Danuta Karpińska Pytania i odpowiedzi 3

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-04-20 11:25 Danuta Karpińska 2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2 Ogłoszenie o zmian [...].pdf

2022-04-20 11:24 Danuta Karpińska 2 Zmiana treści SWZ

2 Zmiana treści SWZ. [...].pdf

2022-04-19 14:57 Danuta Karpińska Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-04-19 14:52 Danuta Karpińska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-19 14:51 Danuta Karpińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-14 14:49 Danuta Karpińska Pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-04-13 10:06 Danuta Karpińska Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 592