Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Jednorazowa dostawa wraz z montażem zasobnika Viessmann VITOCELL-V 100 CVA poj. 950 l

Marek Białas Tel. 032 606 93 78
Szkoła Policji w Katowicach
Deadlines:
Published : 11-04-2022 09:34:00
Placing offers : 10-05-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

INFORMACJA

Zamawiający informuje, że postępowanie wystawiane jest w celu dokładnego oszacowania wartości zamówienia i nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.

WYMAGANIA, WARUNKI

Warunkiem złożenia oferty konieczne jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną w sprawach technicznych w celu określenia i uszczegółowienia zakresu prac w ramach montażu zasobnika oraz zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań zamawiającego.

Akceptując wymagania zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty.

  1. Zamawiający wymaga , aby oferta była ważna minimum 30 dni.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży asortymentu fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji, bez widocznych i ukrytych wad i uszkodzeń.
  3. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
  4. Podana cena towaru musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę łącznie z kosztem dostawy i montażu, według zakresu prac uzgodnionych podczas wizji lokalnej, a ceny ofert podawane są w oparciu o ceny jednostkowe brutto.
  5. Potwierdzeniem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia jest protokół odbiorczy sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez zamawiającego.
  6. Wykonawca udziela na sprzedawany asortyment gwarancji zgodnej z gwarancją producenta oraz według zapisów umowy.
  7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, a będących należnościami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotów.
  8. Pozostałe postanowienia według zapisów umowy.

W załączniku WZÓR UMOWY jaką zamawiający zawrze z Wykonawcą


W przypadku pytań osobą upoważnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO do udzielania informacji WYKONAWCY jest:

W sprawach technicznych:

st. asp. Marcin Kurpas - asystent Wydziału Zaopatrzenia 

Szkoły Policji w Katowicach, ul. Gen. Jankego 276, tel. 47 8516 432 od godz. 8.00 – 15.00.

e-mail marcin.kurpas@spkatowice.policja.gov.pl

W sprawach finansowych:

Pan Marek Białas - starszy inspektor Wydziału Zaopatrzenia

Szkoły Policji w Katowicach, ul. Gen. Jankego 276, tel. 47 8516 378 od godz. 8.00 – 15.00.

e-mail marek.bialas@spkatowice.policja.gov.pl


Do sporządzenia ewentualnego zamówienia proszę o aktualne dane firmy: nazwę, adres, NIP, REGON, telef./ faks., e-mail.Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
002_Wzór umowy na zasobnik.pdf pdf 724.15 2022-04-11 09:34:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zasobnik Viessmann VITOCELL-V 100 CVA poj. 950 l Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie niezbędne do montażu i podłączenia zasobnika materiały oraz: 1) montaż zasobnika (w tym roboty budowlane związane z demontażem użytkowanego zasobnika, usunięcie zdemontowanych elementów z pomieszczenia kotłowni oraz ich utylizacja); 2) wykonanie wszelkich niezbędnych prac i robót budowlanych, (w zakresie dostosowania istniejącej instalacji do podłączenia nowego zasobnika) mających na celu prawidłowe zamontowanie, podłączenie i uruchomienie przedmiotowego urządzenia; 3) wykonanie prób szczelności oraz dostarczenie, niezbędnej dokumentacji zawierającej w szczególności deklaracje zgodności i instrukcje eksploatacji w języku polskim, opis techniczny wraz ze schematem podłączenia zasobnika i rzutem pomieszczenia kotłowni. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 31 sierpnia 2022 r. od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 463