Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN 19/22 dostawa mebli na Izbę Przyjęć oraz Ośrodka Żywienia Klinicznego

Deadlines:
Published : 11-04-2022 08:05:00
Placing offers : 27-04-2022 09:00:00
Offers opening : 27-04-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ19_ 22.docx docx 202.75 2022-04-11 08:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.xlsx xlsx 29.75 2022-04-11 08:05:00 Proceeding
ogłosznie.pdf pdf 114.39 2022-04-11 08:05:00 Proceeding
załącznik nr 3a - rzut izby przyjęć.pdf pdf 1181.4 2022-04-11 08:05:00 Proceeding
załącznik nr 3b -rzut OIOM-U.pdf pdf 458.2 2022-04-11 08:05:00 Proceeding
zmiana 1 ogłoszenia.pdf pdf 31.3 2022-04-21 07:22:31 Public message
odpowiedzi 1.pdf pdf 1059.86 2022-04-22 06:33:46 Public message
modyfikacja SWZ MEBLE.docx docx 149.1 2022-04-22 07:24:02 Public message
modyfikacja SWZ MEBLE.pdf pdf 1205.69 2022-04-22 07:24:02 Public message
ZMIANA OGŁOSZENIA 2.pdf pdf 46.22 2022-04-22 07:31:44 Public message
zmiana ogłoszenia 3.pdf pdf 31.31 2022-04-25 13:26:50 Public message
odpowiedzi 2.docx docx 54.18 2022-04-25 13:42:20 Public message
Załącznik nr 14zmiana 25.04.2022.docx docx 18.92 2022-04-25 13:42:20 Public message
ZBIORCZE-ZESTAWIENIE-OFERT_19_22.pdf pdf 458.49 2022-04-27 09:29:22 Public message
informacja o unieważnieniu19_22.BES.pdf pdf 626.29 2022-06-03 14:35:50 Public message

Announcements

2022-06-03 14:35 Elżbieta Janicka-Suchacz w załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o uniew [...].pdf

2022-04-27 09:29 Elżbieta Janicka-Suchacz INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZBIORCZE-ZESTAWIENIE [...].pdf

2022-04-27 08:48 Elżbieta Janicka-Suchacz kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia dla
zadania nr 1 - 180.000,00 PLN
zadania nr 2 - 200000,00 PLN
2022-04-25 13:42 Elżbieta Janicka-Suchacz odpowiedzi na pytania oraz zmiana d oSWZ

odpowiedzi 2.docx

Załącznik nr 14zmi [...].docx

2022-04-25 13:26 Elżbieta Janicka-Suchacz zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia 3 [...].pdf

2022-04-25 13:20 Elżbieta Janicka-Suchacz zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.04.2022.
2022-04-22 08:53 Elżbieta Janicka-Suchacz Zmiana punkt III PPKT.3
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – 2 zadania
2022-04-22 07:31 Elżbieta Janicka-Suchacz zmiana ogłoszenia z dnia 22.04.2022

ZMIANA OGŁOSZENIA 2. [...].pdf

2022-04-22 07:24 Elżbieta Janicka-Suchacz w załączeniu modyfikacja SWZ

modyfikacja SWZ MEBL [...].docx

modyfikacja SWZ MEBL [...].pdf

2022-04-22 06:33 Elżbieta Janicka-Suchacz w załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi 1.pdf

2022-04-21 07:22 Elżbieta Janicka-Suchacz w załączeniu zmiana ogłoszenia

zmiana 1 ogłoszenia. [...].pdf

2022-04-21 07:20 Elżbieta Janicka-Suchacz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-21 07:13 Elżbieta Janicka-Suchacz Zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.04.2022. Godziny pozostają bez zmian
2022-04-18 20:00 Elżbieta Janicka-Suchacz
Dzień dobry
Zamawiający udziela odpowiedz na pytania
1) Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie?
Odpowiedź : Tak
2)Dlaczego Zamawiający zawarł w SWZ zapis, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych?
Odpowiedź : bo się pomylił

1. Zamawiający w SWZ wpisał, że do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany załącznik 2.
W dokumentacji postępowania nie ma załącznika 2.
Są załączniki 2a i 2b w których natomiast nie ma miejsca do uzupełniania.
Proszę o informację czy Zamawiający ma na myśli załączniki 2a i 2b? Oraz jakie informację trzeba w nich wypełnić.

Odpowiedź: Proszę podpisać i załączyć załączniki nr 2 a i 2b o ile wykonawca składa ofertę na zadanie nr 1

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 893