Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDM.NE-3.333.13.2022 Roboty brukarskie na terenie Przemyśla

Deadlines:
Published : 08-04-2022 12:58:00
Placing offers : 25-04-2022 10:00:00
Offers opening : 25-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 550.46 2022-04-08 12:58:00 Proceeding
zał. nr 1 formularz ofertowy.doc doc 82.5 2022-04-08 12:58:00 Proceeding
zał. nr 2 wzór oświadczenia.docx docx 18.12 2022-04-08 12:58:00 Proceeding
zał. nr 3 - kosztorysy ofertowe.zip zip 752.18 2022-04-08 12:58:00 Proceeding
zał. nr 4 - przedmiary robót.zip zip 846.83 2022-04-08 12:58:00 Proceeding
zał. nr 5 - STWIORB.pdf pdf 2459.81 2022-04-08 12:58:00 Proceeding
zał. nr 6 - mapy sytuacyjne.zip zip 2817.68 2022-04-08 12:58:00 Proceeding
zał. nr 7 -projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 461.3 2022-04-08 12:58:00 Proceeding
zał. nr 8 - wzór wykazu robót.doc doc 32.5 2022-04-08 12:58:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 335.18 2022-04-25 14:02:49 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 456.98 2022-05-20 09:33:13 Public message

Announcements

2022-05-20 09:33 Joanna Podolak Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-25 14:02 Joanna Podolak Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarc [...].pdf

2022-04-25 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 228.600,00 zł brutto, w tym:
część 1 - 100.000,00 zł brutto
część 2 - 100.000,00 zł brutto
część 3 - 28.600,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446