Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/825/104/21 Dostawy produktów leczniczych i innych

Deadlines:
Published : 08-04-2022 10:22:00
Placing offers : 03-06-2022 09:00:00
Offers opening : 03-06-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
6. Zał. nr 4 Wzór JEDZ-a.doc doc 187 2022-04-08 10:22:00 Proceeding
7. Zał. nr 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Oświadczenia.docx docx 28.02 2022-04-08 10:22:00 Proceeding
8. Zał. Umowa przetwarzania przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 418.92 2022-04-08 10:22:00 Proceeding
9. Zał. nr 15 Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2022-04-08 10:22:00 Proceeding
10. SWZ Przetarg nieograniczony.pdf pdf 772.11 2022-04-08 10:22:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1962.33 2022-04-08 10:22:00 Proceeding
2. SWZ z załącznikami.pdf pdf 2980.54 2022-04-08 10:22:00 Proceeding
3. Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 35.08 2022-04-08 10:22:00 Proceeding
4. Zał. 2 Formularz cenowy.xls xls 279 2022-04-08 10:22:00 Proceeding
5. Zał. 3 Wzór umowy I i Zał. 3a Wzór umowy II pdf.pdf pdf 602.11 2022-04-08 10:22:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania cz.1.pdf pdf 588.51 2022-04-21 09:34:00 Public message
Odpowiedzi na pytania cz.1.pdf.pdf pdf 846.27 2022-04-21 09:34:01 Public message
Zmiana SWZ, zmiana terminu.pdf pdf 195.94 2022-04-29 10:17:15 Public message
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, zmiana terminu.pdf pdf 68.42 2022-04-29 10:17:15 Public message
Zmiana SWZ, zmiana terminu pdf.pdf pdf 640.35 2022-04-29 10:17:15 Public message
Zmiana terminu II.pdf pdf 195.01 2022-05-11 09:24:48 Public message
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, Zmiana terminu II.pdf pdf 68.5 2022-05-11 09:24:48 Public message
Zmiana SWZ, zmiana terminu II.pdf pdf 638.6 2022-05-11 09:24:48 Public message
Odpowiedzi na pytania, Zmiany SWZ, zmiana terminu pdf.pdf pdf 1707.16 2022-05-23 11:42:53 Public message
Odpowiedzi na pytania, Zmiany SWZ, zmiana terminu.pdf pdf 3006.05 2022-05-23 11:42:53 Public message
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 89.63 2022-05-23 11:42:53 Public message
Zał. 2 Formularz cenowy ZMIANA.xls xls 284 2022-05-23 11:42:53 Public message
Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy - ZMIANA.docx docx 35.08 2022-05-23 11:42:53 Public message
Zał. nr 3 a Wzór umowy II -dzierżawa Zadanie 16 ZMIANA.pdf pdf 451.27 2022-05-23 11:42:53 Public message
Zał. nr 3 Wzór umowy I - ZMIANA.pdf pdf 462.81 2022-05-23 11:42:53 Public message
Zał. nr 16 i Zał. Nr 17 Oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust 1 i ust. 5 Pzp.docx docx 28.56 2022-05-23 11:42:53 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - ZMIANA.docx docx 12.75 2022-05-23 11:42:53 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - ZMIANA.docx docx 12.75 2022-05-23 11:42:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 2038.35 2022-06-06 13:33:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert pdf.pdf pdf 620.19 2022-06-06 13:33:26 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 192.63 2022-06-06 13:33:26 Public message
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 223.92 2022-06-06 13:33:26 Public message

Announcements

2022-06-06 13:33 Zofia Dombrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-06-03 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwoty jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego z podziałem na Zadania wynoszą:
Numer Zadania Kwota
Zadanie 1 54 090,50 zł brutto
Zadanie 2 575,99 zł brutto
Zadanie 3 40 792,59 zł brutto
Zadanie 4 44 822,25 zł brutto
Zadanie 5 95 615,10 zł brutto
Zadanie 6 1 329 787,80 zł brutto
Zadanie 7 26 319,95 zł brutto
Zadanie 8 40 676,99 zł brutto
Zadanie 9 567 459,22 zł brutto
Zadanie 10 103 224,24 zł brutto
Zadanie 11 1 042,83 zł brutto
Zadanie 12 27 275,40 zł brutto
Zadanie 13 86 950,37 zł brutto
Zadanie 14 2 109,76 zł brutto
Zadanie 15 77 416,13 zł brutto
Zadanie 16 787 222,83 zł brutto
Zadanie 17 29 721,60 zł brutto
Zadanie 18 21 143,07 zł brutto
Zadanie 19 32 097,60 zł brutto
Zadanie 20 20 990,88 zł brutto
Zadanie 21 4 842,29 zł brutto
Zadanie 22 85 025,98 zł brutto
Zadanie 23 8 848,93 zł brutto
Zadanie 24 10 584,00 zł brutto
Zadanie 25 692,79 zł brutto
Zadanie 26 110 287,29 zł brutto
Zadanie 27 58 863,74 zł brutto
Zadanie 28 79 773,60 zł brutto
Zadanie 29 72 570,14 zł brutto
Zadanie 30 135 194,40 zł brutto
Zadanie 31 18 335,27 zł brutto
Zadanie 32 33 213,24 zł brutto
Zadanie 33 144 162,50 zł brutto
Zadanie 34 97 643,43 zł brutto
Zadanie 35 30 973,05 zł brutto
Zadanie 36 121 754,13 zł brutto
Zadanie 37 192 097,72 zł brutto
Zadanie 38 28 886,22 zł brutto
Zadanie 39 3 416,69 zł brutto
Zadanie 40 12 995,64 zł brutto
Zadanie 41 5 736,96 zł brutto
Zadanie 42 3 136,97 zł brutto
Zadanie 43 24 127,62 zł brutto
Zadanie 44 28 268,51 zł brutto
Zadanie 45 2 406,03 zł brutto
Zadanie 46 12 499,81 zł brutto
Zadanie 47 1 626,05 zł brutto
Zadanie 48 21 818,16 zł brutto
Zadanie 49 50 814,00 zł brutto
Zadanie 50 17 662,21 zł brutto
Zadanie 51 548 856,00 zł brutto
Zadanie 52 53 291,82 zł brutto
Zadanie 53 73 894,87 zł brutto
Zadanie 54 113 356,85 zł brutto
Zadanie 55 1 150,39 zł brutto
Zadanie 56 20 700,85 zł brutto
Zadanie 57 27 575,23 zł brutto
Zadanie 58 30 229,85 zł brutto
Zadanie 59 899,48 zł brutto
Zadanie 60 126 850,90 zł brutto
Zadanie 61 18 409,38 zł brutto
Zadanie 62 16 251,41 zł brutto
Zadanie 63 20 243,71 zł brutto
Zadanie 64 57 705,57 zł brutto
Zadanie 65 87 527,68 zł brutto
Zadanie 66 27 010,37 zł brutto
Zadanie 67 43 850,42 zł brutto
Zadanie 68 176 362,47 zł brutto
Zadanie 69 40 847,11 zł brutto
Zadanie 70 10 581,41 zł brutto
Zadanie 71 4 317,73 zł brutto
Zadanie 72 39 885,50 zł brutto
Zadanie 73 51 223,95 zł brutto
Zadanie 74 22 322,31 zł brutto
Zadanie 75 11 566,80 zł brutto
Zadanie 76 11 910,24 zł brutto
Zadanie 77 9 332,17 zł brutto
Zadanie 78 5 104,78 zł brutto
Zadanie 79 637 757,99 zł brutto
Zadanie 80 61 722,00 zł brutto
Zadanie 81 12 169,44 zł brutto
Zadanie 82 76 866,44 zł brutto
Zadanie 83 9 849,60 zł brutto
Zadanie 84 8 728,56 zł brutto
Zadanie 85 752 169,46 zł brutto
Zadanie 86 130 518,05 zł brutto
Zadanie 87 28 960,55 zł brutto
Zadanie 88 3 674,48 zł brutto
Zadanie 89 86 066,55 zł brutto
Zadanie 90 34 201,44 zł brutto
Zadanie 91 47 719,91 zł brutto
Zadanie 92 12 640,32 zł brutto
Zadanie 93 908,50 zł brutto
Zadanie 94 5 423,54 zł brutto
Zadanie 95 4 577,97 zł brutto
Zadanie 96 1 411,62 zł brutto
Zadanie 97 10 696,32 zł brutto
Zadanie 98 374,33 zł brutto
Zadanie 99 6 894,72 zł brutto
Zadanie 100 448,35 zł brutto
Zadanie 101 1 072 386,00 zł brutto
Zadanie 102 738 172,22 zł brutto
Zadanie 103 114 981,62 zł brutto
Zadanie 104 55 432,51 zł brutto
Zadanie 105 19 592,19 zł brutto
Zadanie 106 6 536 177,71 zł brutto
Zadanie 107 1 877,69 zł brutto
Zadanie 108 43 482,96 zł brutto
RAZEM 16 974 734,75 zł brutto
2022-05-23 11:42 Elżbieta Borowik Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, zmiany SWZ, zmiana terminu - III, odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Sprostowanie - Ogłos [...].pdf

Zał. 2 Formularz cen [...].xls

Zał. nr 1 Oferta Wyk [...].docx

Zał. nr 3 a Wzór umo [...].pdf

Zał. nr 3 Wzór umowy [...].pdf

Zał. nr 16 i Zał. Nr [...].docx

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

2022-05-11 09:24 Zofia Dombrowska Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, zmiana terminu II

Zmiana terminu II.pd [...].pdf

Sprostowanie, ogłosz [...].pdf

Zmiana SWZ, zmiana t [...].pdf

2022-04-29 10:17 Zofia Dombrowska Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, zmiana terminu

Zmiana SWZ, zmiana t [...].pdf

Sprostowanie, ogłosz [...].pdf

Zmiana SWZ, zmiana t [...].pdf

2022-04-21 09:34 Zofia Dombrowska Odpowiedzi na pytania cz.1

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2003