Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.5.2022 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA PROJEKTU PN.: „RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL”

Deadlines:
Published : 06-04-2022 14:21:00
Placing offers : 21-04-2022 09:00:00
Offers opening : 21-04-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ.pdf pdf 569.58 2022-04-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1,2,3.zip zip 548.12 2022-04-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1,2,3.zip zip 1694.16 2022-04-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 213.89 2022-04-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 213.69 2022-04-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - SOPZ.zip zip 3963.83 2022-04-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB.docx docx 220.74 2022-04-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 214.81 2022-04-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - WYKAZ USŁUG.docx docx 214.16 2022-04-06 14:21:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 285.55 2022-04-21 11:30:31 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU - ZAD. CZ. 2 i 3.pdf pdf 501.94 2022-04-26 08:05:50 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA zad. 1.pdf pdf 481.57 2022-04-27 10:54:24 Public message

Announcements

2022-04-27 10:54 Anna Waszczak UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZADANIU CZĘŚCIOWYM NR 1

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2022-04-26 08:05 Anna Waszczak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZADANIU CZĘŚCIOWYM NR 2 I ZADANIU CZĘŚCIOWYM NR 3

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2022-04-21 11:30 Anna Waszczak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-04-21 09:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 373.467,45 zł brutto, w tym na:
Zadanie częściowe nr 1 - 352.205,22 zł brutto
Zadanie częściowe nr 2 - 6.838,10 zł brutto
Zadanie częściowe nr 3 - 14.424,13 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 464