Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP.271.13.GKE.2022 Roboty awaryjne i interwencyjne: Roboty naprawcze w ciągu ul. Wantuły.

Zamówienia Publiczne
Miasto Radlin
Deadlines:
Published : 06-04-2022 12:22:00
Placing offers : 21-04-2022 12:00:00
Offers opening : 21-04-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PZP.271.13.GKE.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU..pdf pdf 127.03 2022-04-06 12:22:00 Proceeding
PZP.271.13.GKE.2022 SWZ wraz ze wzorem umowy.odt.pdf pdf 313.28 2022-04-06 12:22:00 Proceeding
PZP.271.13.GKE.2022 Opis przedmiotu zamówienia..odt.pdf pdf 50.24 2022-04-06 12:22:00 Proceeding
PZP.271. 13.GKE.2022 Oferta wraz z załącznikami.odt odt 32.51 2022-04-06 12:22:00 Proceeding
PZP.271.13.GKE.2022 Tajemnica przedsiębiorstwa.odt odt 18.33 2022-04-06 12:22:00 Proceeding
PZP.271.13.GKE.2022 Załaczniki składane na wezwanie Zamawiającego..odt odt 23.29 2022-04-06 12:22:00 Proceeding
PZP.271.13.GKE.2022 Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę..odt odt 20.1 2022-04-06 12:22:00 Proceeding
A.1 Opis prac.pdf pdf 585.32 2022-04-06 12:22:00 Proceeding
A.2 Specyfikacje.pdf pdf 1009.14 2022-04-06 12:22:00 Proceeding
PZP.271.13.GKE.2022 PRZEDMIAR DO WYCENY.doc doc 144 2022-04-06 12:22:00 Proceeding
PZP.271.13.GKE.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT..odt.pdf pdf 44.26 2022-04-21 13:40:52 Public message
PZP.271.13.GKE.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..odt.pdf pdf 70.78 2022-05-05 09:34:19 Public message

Announcements

2022-05-05 09:34 Zamówienia Publiczne PZP.271.13.GKE.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

PZP.271.13.GKE.2022 [...].pdf

2022-05-05 09:31 Zamówienia Publiczne PZP.271.13.GKE.2022 iNFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
2022-04-21 13:40 Zamówienia Publiczne PZP.271.13.GKE.2022 Informacje z otwarcia ofert.

PZP.271.13.GKE.2022 [...].pdf

2022-04-21 12:00 Buyer message Na realizacje zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 35 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 371