Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szp/FZ-082/2022 - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w okulistyce

Monika Wojciechowska
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-04-2022 11:19:00
Placing offers : 17-05-2022 09:00:00
Offers opening : 17-05-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

1.   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

2.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w okulistyce do magazynu Apteki, zwanych dalej „produktami”.

3.   Rodzaj oraz ilości sprzętu jednorazowego użytku określają formularze asortymentowo-cenowe stanowiące Załączniki 1.1-1.18 do SWZ.

4.   Przedmiot zamówienia obejmuje powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie nr 1-2 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_82.docx docx 101.64 2022-04-08 11:19:00 Proceeding
SWZ_82.pdf pdf 2753.19 2022-04-08 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_FO.doc doc 69 2022-04-08 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - projekt umowy.doc doc 564.5 2022-04-08 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.doc doc 54 2022-04-08 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia.doc doc 49 2022-04-08 11:19:00 Proceeding
Pakiet 1-18.xls xls 306.5 2022-04-08 11:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 08_04_22.pdf pdf 372.09 2022-04-08 11:19:02 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie.pdf pdf 203.1 2022-04-08 11:25:32 Public message
Informacja nr 1 - MODYFIKACJA - JEDZ.doc doc 35 2022-04-12 11:11:30 Public message
Informacja nr 1 - MODYFIKACJA - JEDZ.pdf pdf 6926.87 2022-04-12 11:11:30 Public message
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 183.5 2022-04-12 11:11:30 Public message
Informacja nr 2.doc doc 40 2022-04-14 10:23:23 Public message
Informacja nr 2.pdf pdf 413.82 2022-04-14 10:23:23 Public message
Informacja nr 3.doc doc 72.5 2022-04-20 12:24:28 Public message
Informacja nr 3.pdf pdf 1948.44 2022-04-20 12:24:28 Public message
Informacja nr 4 - MODYFIKACJA SWZ.doc doc 225.5 2022-04-28 11:05:46 Public message
Informacja nr 4 - MODYFIKACJA SWZ.pdf pdf 1907.03 2022-04-28 11:05:46 Public message
Informacja nr 5.doc doc 89.5 2022-05-05 11:24:46 Public message
Informacja nr 5.pdf pdf 3247.45 2022-05-05 11:24:46 Public message
Informacja nr 6 - ZMIANA TERMINU I OŚWIADCZENIE.pdf pdf 3050.49 2022-05-06 12:10:16 Public message
Informacja nr 6.doc doc 86.5 2022-05-06 12:10:16 Public message
Oświadczenie wykonawcy art. 5k i art. 7.doc doc 52 2022-05-06 12:10:16 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (opublikowane 06_05_22).pdf pdf 81.42 2022-05-06 12:10:16 Public message
Informacja nr 7.doc doc 44.5 2022-05-09 10:48:24 Public message
Informacja nr 7.pdf pdf 450.37 2022-05-09 10:48:24 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc doc 68.5 2022-05-17 14:51:28 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.pdf pdf 589.47 2022-05-17 14:51:28 Public message

Announcements

2022-05-17 14:51 Monika Wojciechowska Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Zbiorcze zestawienie [...].doc

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-05-09 10:48 Monika Wojciechowska Informacja nr 7

Informacja nr 7.doc

Informacja nr 7.pdf

2022-05-06 12:10 Monika Wojciechowska Informacja nr 6 - ZMIANA TERMINU I OŚWIADCZENIE

Informacja nr 6 - ZM [...].pdf

Informacja nr 6.doc

Oświadczenie wykonaw [...].doc

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-05-05 11:24 Monika Wojciechowska Informacja nr 5

Informacja nr 5.doc

Informacja nr 5.pdf

2022-04-28 11:05 Monika Wojciechowska Informacja nr 4 - MODYFIKACJA SWZ

Informacja nr 4 - MO [...].doc

Informacja nr 4 - MO [...].pdf

2022-04-20 12:24 Monika Wojciechowska Informacja nr 3 - MODYFIKACJA PODSTAW WYKLUCZENIA

Informacja nr 3.doc

Informacja nr 3.pdf

2022-04-14 10:23 Monika Wojciechowska Informacja nr 2

Informacja nr 2.doc

Informacja nr 2.pdf

2022-04-12 11:11 Monika Wojciechowska Informacja nr 1 - JEDZ

Informacja nr 1 - MO [...].doc

Informacja nr 1 - MO [...].pdf

Załącznik nr 3 - JED [...].doc

2022-04-08 11:25 Monika Wojciechowska Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1253