Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSZ-EP-8/2022 Dostawa narzędzi laparoskopowych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz akcesoriów do diatermii chirurgicznych

Deadlines:
Published : 01-04-2022 09:20:00
Placing offers : 17-05-2022 08:00:00
Offers opening : 17-05-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 01.04.2022-OJS065-168943-pl.pdf pdf 372.18 2022-04-01 09:20:00 Proceeding
SWZ 8.2022.pdf pdf 668.14 2022-04-01 09:20:00 Proceeding
Zal. 3 JEDZ 8.2022.zip zip 83.43 2022-04-01 09:20:00 Proceeding
Zał. 1 Formularz oferty 8.2022.doc doc 215.5 2022-04-01 09:20:00 Proceeding
Zał. 2 Formularz Asortymentowo-Cenowy 8.2022-1.doc doc 341 2022-04-01 09:20:00 Proceeding
Zał. 4 Inf. dot. grupy kapitałowej 8.2022.doc doc 157 2022-04-01 09:20:00 Proceeding
Zał. 5 Projektowane postanowienia umowy 8.2022 17.03.2022.doc doc 286 2022-04-01 09:20:00 Proceeding
Zał. 6 Oświadczenie wykonawcy 8.2022.doc doc 172 2022-04-01 09:20:00 Proceeding
Zał. 7 Oświadczenie dopuszczenie do obrotu i używania w RP 17.03.2022.doc doc 168 2022-04-01 09:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 29.04.2022-OJS084-225377-pl.pdf pdf 89.57 2022-04-29 09:42:02 Public message
WSZ.EP.8.472.2022-sig.pdf pdf 1182.12 2022-04-29 09:42:02 Public message
Zał. 5 Projektowane postanowienia umowy 8.2022 17.03.2022 Zmodyfikowane.doc doc 289 2022-04-29 09:42:02 Public message
Zał. 8 Oświadczenie wykonawcy 8.2022 nowe podstawy wykluczenia.doc doc 156 2022-04-29 09:42:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 06.05.2022-OJS089-241923-pl.pdf pdf 68.08 2022-05-06 09:43:48 Public message
WSZ.EP.8.503.2022-sig.pdf pdf 1027.66 2022-05-06 09:43:48 Public message
WSZ.EP.8.504.2022-sig.pdf pdf 942.87 2022-05-06 09:43:48 Public message
WSZ.EP.8.505.2022-sig.pdf pdf 955.71 2022-05-06 09:43:48 Public message
WSZ.EP.8.506.2022-sig.pdf pdf 1023.03 2022-05-06 09:43:48 Public message
WSZ.EP.8.507.2022-sig.pdf pdf 1159.37 2022-05-06 09:43:48 Public message
Zal. 3 JEDZ 8.2022.zip zip 83.43 2022-05-06 09:46:02 Public message
Zał. 1 Formularz oferty 8.2022.doc doc 215.5 2022-05-06 09:46:02 Public message
Zał. 2 Formularz Asortymentowo-Cenowy 8.2022 Zmodyfikowany.doc doc 298.5 2022-05-06 09:46:02 Public message
Zał. 4 Inf. dot. grupy kapitałowej 8.2022.doc doc 157 2022-05-06 09:46:02 Public message
Zał. 5 Projektowane postanowienia umowy 8.2022 17.03.2022 Zmodyfikowane.doc doc 290 2022-05-06 09:46:02 Public message
Zał. 6 Oświadczenie wykonawcy 8.2022.doc doc 172 2022-05-06 09:46:02 Public message
Zał. 7 Oświadczenie dopuszczenie do obrotu i używania w RP 17.03.2022.doc doc 168 2022-05-06 09:46:02 Public message
Zał. 8 Oświadczenie wykonawcy 8.2022 nowe podstawy wykluczenia.doc doc 156 2022-05-06 09:46:02 Public message
WSZ.EP.8.544.2022-sig.pdf pdf 995.11 2022-05-17 08:59:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert 8.2022.pdf pdf 768.77 2022-05-18 10:12:23 Public message
WSZ.EP.8.723.2022-sig.pdf pdf 919.03 2022-06-13 12:43:46 Public message
WSZ.EP.8.774.2022-sig.pdf pdf 810.13 2022-06-23 12:57:07 Public message

Announcements

2022-06-23 12:57 Żaneta Borowska Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 10 - pismo nr WSZ-EP-8/774/2022 z dnia 23.06.2022 roku

WSZ.EP.8.774.2022-si [...].pdf

2022-06-13 12:43 Żaneta Borowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 9 i 11 - pismo nr WSZ-EP-8/723/2022 z dnia 13.06.2022 roku

WSZ.EP.8.723.2022-si [...].pdf

2022-05-18 10:12 Żaneta Borowska Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 18.05.2022r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-17 08:59 Żaneta Borowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pismo nr WSZ-EP-8/544/2022 z dnia 17.05.2022 r.

WSZ.EP.8.544.2022-si [...].pdf

2022-05-06 09:46 Żaneta Borowska Wersja ostateczna załączników do SWZ, z których należy skorzystać przy sporządzaniu oferty

Zal. 3 JEDZ 8.2022.z [...].zip

Zał. 1 Formularz ofe [...].doc

Zał. 2 Formularz Aso [...].doc

Zał. 4 Inf. dot. gru [...].doc

Zał. 5 Projektowane [...].doc

Zał. 6 Oświadczenie [...].doc

Zał. 7 Oświadczenie [...].doc

Zał. 8 Oświadczenie [...].doc

2022-05-06 09:43 Żaneta Borowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w dniu 04.05.2022 roku, opublikowane w dniu 06.05.2022 roku
Wyjaśnienia do SWZ - pismo nr WSZ-EP-8/503/2022 z dnia 04.05.2022 roku
Wyjaśnienia do SWZ - pismo nr WSZ-EP-8/504/2022 z dnia 04.05.2022 roku
Wyjaśnienia do SWZ - pismo nr WSZ-EP-8/505/2022 z dnia 04.05.2022 roku
Wyjaśnienia do SWZ - pismo nr WSZ-EP-8/506/2022 z dnia 04.05.2022 roku
Informacja o zmianie treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo nr WSZ-EP-8/507/2022 z dnia 04.05.2022 roku

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WSZ.EP.8.503.2022-si [...].pdf

WSZ.EP.8.504.2022-si [...].pdf

WSZ.EP.8.505.2022-si [...].pdf

WSZ.EP.8.506.2022-si [...].pdf

WSZ.EP.8.507.2022-si [...].pdf

2022-04-29 09:42 Żaneta Borowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w dniu 26.04.2022 roku, opublikowane w dniu 29.04.2022 roku
Informacja o zmianie treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo nr WSZ-EP-8/472/2022 z dnia 26.04.2022 roku
Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Dodatkowy Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy
UWAGA:
Zamawiający informuje, iż do postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Przedmiotowe wyjaśnienia SWZ, po opracowaniu przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania, zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WSZ.EP.8.472.2022-si [...].pdf

Zał. 5 Projektowane [...].doc

Zał. 8 Oświadczenie [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1319