Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PF.261.12.2022.ES Usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Deadlines:
Published : 30-03-2022 13:57:00
Placing offers : 07-04-2022 15:00:00
Offers opening : 07-04-2022 15:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia oferty za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus w terminie do dnia 07.04.2022 r. do godziny 15.00. Prosimy o wypełnienie, podpisanie i załączenie wymaganych dokumentów ( formularza cenowo - ofertowego oraz załączników 3 a-d i 4 a-d w zależności od części zamówienia na którą składana jest oferta)


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 17 850 79 23

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe seminaria 2022.docx docx 206.24 2022-03-30 13:57:00 Proceeding
Załacznik nr 5 - Umowa seminaria 2022 wzór.pdf pdf 233.27 2022-03-30 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia seminaria 2022.docx docx 204.49 2022-03-30 13:57:00 Subject of the order
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia seminaria 2022.docx docx 204.49 2022-03-30 13:57:00 Subject of the order
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia seminaria 2022.docx docx 204.49 2022-03-30 13:57:00 Subject of the order
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia seminaria 2022.docx docx 204.49 2022-03-30 13:57:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 formularz ofertowy seminaria 2022.docx docx 155.3 2022-03-30 13:57:00 Criterion
Załącznik nr 3a- wykaz osób seminaria cz 1 2022.docx docx 131.77 2022-03-30 13:57:00 Criterion
Załącznik nr 3b- wykaz osób seminaria cz 2 2022.docx docx 132.11 2022-03-30 13:57:00 Criterion
Załącznik nr 3c- wykaz osób seminaria cz 3 2022.docx docx 134.34 2022-03-30 13:57:00 Criterion
Załącznik nr 3d- wykaz osób seminaria cz 4 2022.docx docx 134.08 2022-03-30 13:57:00 Criterion
Załącznik nr 4 a - kryterium doświadczenie sem cz 1 2022.docx docx 126.48 2022-03-30 13:57:00 Criterion
Załącznik nr 4b - kryterium doświadczenie cz 2 2022.docx docx 125.68 2022-03-30 13:57:00 Criterion
Załącznik nr 4c - kryterium doświadczenie cz 3 2022.docx docx 127.01 2022-03-30 13:57:00 Criterion
Załącznik nr 4d - kryterium doświadczenie cz 4 2022.docx docx 127.07 2022-03-30 13:57:00 Criterion
Protokół z Wyboru Wykonawcy.pdf pdf 488.02 2022-04-20 12:35:28 Public message

Announcements

2022-04-20 12:35 Alina Kręt Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przekazuje w załączeniu protokół z wyboru Wykonawcy w postępowaniu
nr PF.261.12.2022.ES na usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Protokół z Wyboru Wy [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część nr 1: Realizacja dwóch seminariów w trybie online pn. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej Część nr 1: Realizacja dwóch seminariów w trybie on line pn. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej (każde z dwóch seminariów dzieli się na dwa spotkania po 3 h, tj. 4 x 3 h)

Załącznik nr 1 - Szc [...].docx

1 service - (0)
2 Część nr 2: Realizacja dwóch seminariów w trybie online pn. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, w tym także zamówieniach poniżej 130 tys. zł Część nr 2: Realizacja dwóch seminariów w trybie on line pn. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, w tym także zamówieniach poniżej 130 tys. zł (każde z dwóch seminariów dzieli się na dwa spotkania po 3 h, tj. 4 x 3 h)

Załącznik nr 1 - Szc [...].docx

1 service - (0)
3 Część nr 3: Realizacja jednego seminarium w trybie online pn. Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej Część nr 3: Realizacja jednego seminarium w trybie on line pn. Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej (seminarium dzieli się na dwa spotkania po 3 h tj. 2 x 3 h)

Załącznik nr 1 - Szc [...].docx

1 service - (0)
4 Część nr 4: Realizacja jednego seminarium w trybie online pn. Wioski tematyczne szansą na rozwój ekonomii społecznej Część nr 4: Realizacja jednego seminarium w trybie on line pn. Wioski tematyczne szansą na rozwój ekonomii społecznej (seminarium dzieli się na dwa spotkania po 3 h tj.2 x 3 h)

Załącznik nr 1 - Szc [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required

Załącznik nr 2 formu [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 16.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wykaz trenerów dla części nr 1 - Część nr 1: Realizacja dwóch seminariów w trybie on line „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej”: a) wykształcenie wyższe; b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy lub współpracy z jednostkami administracji publicznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej; c) przeprowadzenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 50 godzin szkoleniowych w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej - Załącznik nr 3a do Zapytania ofertowego (w wykazie należy podać: pełną nazwę szkoleń, zleceniodawcę usług, datę realizacji (w formacie DD-MM-RRRR), liczbę godzin. Attachment required

Załącznik nr 3a- wyk [...].docx

(0)
5 Wykaz trenerów dla części nr 2 - Część nr 2: Realizacja dwóch seminariów w trybie on line pn. „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, w tym także zamówieniach poniżej 130 tys. zł”: a) wykształcenie wyższe; b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy lub współpracy z jednostkami administracji publicznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej; c) przeprowadzenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 50 godzin szkoleniowych w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych i/lub aspektów społecznych i klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – Załącznik nr 3b do Zapytania ofertowego (w wykazie należy podać: pełną nazwę szkoleń, zleceniodawcę usług, datę realizacji (w formacie DD-MM-RRRR), liczbę godzin. Attachment required

Załącznik nr 3b- wyk [...].docx

(0)
6 Wykaz trenerów dla części nr 3 - Część nr 3 Realizacja jednego seminarium w trybie on line pn. „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej”: a) wykształcenie wyższe; b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy lub współpracy z jednostkami administracji publicznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej; c) przeprowadzenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 50 godzin szkoleniowych z zakresu społecznej odpowiedzialności administracji publicznej – Załącznik nr 3c do Zapytania ofertowego (w wykazie należy podać: pełną nazwę szkoleń, zleceniodawcę usług, datę realizacji (w formacie DD-MM-RRRR), liczbę godzin. Attachment required

Załącznik nr 3c- wyk [...].docx

(0)
7 Wykaz trenerów dla części nr 4 - Część nr 4 Realizacja jednego seminarium w trybie on line pn. Wioski tematyczne szansą na rozwój ekonomii społecznej a) wykształcenie wyższe; b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy lub współpracy z jednostkami administracji publicznej; c) przeprowadzenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 50 godzin szkoleniowych z zakresu tworzenia wiosek tematycznych– Załącznik nr 3d do Zapytania ofertowego (w wykazie należy podać: pełną nazwę szkoleń, zleceniodawcę usług, datę realizacji (w formacie DD-MM-RRRR), liczbę godzin. Attachment required

Załącznik nr 3d- wyk [...].docx

(0)
8 Kryterium doświadczenie trenera dla części nr 1 40% Kryterium „Doświadczenie trenera” (D1, D2, D3, D4) 40% znaczenia 1% = 1 pkt. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane trenerowi (spełniającemu warunki udziału w postępowaniu) za: liczbę godzin przeprowadzonych usług szkoleniowych z zakresu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej dla części nr 1 Zapytania ofertowego. 1 godzina dyd. = 45 minut. Za każdą godzinę Wykonawca otrzyma 1 pkt. Attachment required

Załącznik nr 4 a - k [...].docx

(0)
9 Kryterium doświadczenie trenera dla części nr 2 40% Kryterium „Doświadczenie trenera” (D1, D2, D3, D4) 40% znaczenia 1% = 1 pkt. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane trenerowi (spełniającemu warunki udziału w postępowaniu) za: liczbę godzin przeprowadzonych usług szkoleniowych z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych i/lub klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla części nr 2 Zapytania ofertowego 1 godzina dyd. = 45 minut. Za każdą godzinę Wykonawca otrzyma 1 pkt. Attachment required

Załącznik nr 4b - kr [...].docx

(0)
10 Kryterium doświadczenie trenera dla części nr 3 40% Kryterium „Doświadczenie trenera” (D1, D2, D3, D4) 40% znaczenia 1% = 1 pkt.Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane trenerowi (spełniającemu warunki udziału w postępowaniu) za: liczbę godzin przeprowadzonych usług szkoleniowych z zakresu z zakresu społecznej odpowiedzialności administracji publicznej dla części nr 3 Zapytania ofertowego 1 godzina dyd. = 45 minut. Za każdą godzinę Wykonawca otrzyma 1 pkt. Attachment required

Załącznik nr 4c - kr [...].docx

(0)
11 Kryterium doświadczenie trenera dla części nr 4 40% Kryterium „Doświadczenie trenera” (D1, D2, D3, D4) 40% znaczenia 1% = 1 pkt. za liczbę godzin przeprowadzonych usług szkoleniowych z zakresu tworzenia wiosek tematycznych dla części nr 4 Zapytania ofertowego. 1 godzina dyd. = 45 minut. Za każdą godzinę Wykonawca otrzyma 1 pkt. Attachment required

Załącznik nr 4d - kr [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 289