Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.6.2022 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego z podziałem na części

Deadlines:
Published : 29-03-2022 12:02:00
Placing offers : 12-04-2022 10:00:00
Offers opening : 12-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 232.09 2022-03-29 12:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 492.6 2022-03-29 12:02:00 Proceeding
Załączniki (6-10) do SWZ.doc doc 88 2022-03-29 12:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy ( wzór umowy).doc doc 160.5 2022-03-29 12:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 12 Specyfikacja techniczna.docx docx 165.25 2022-03-29 12:02:00 Proceeding
Załączniki (1-5) do SWZ.doc doc 404.5 2022-03-29 12:02:00 Criterion
Informacja z otwarcia.pdf pdf 650.26 2022-04-12 11:03:21 Public message
Informacja Zad. Nr 1 miasto Jarosław i Radymno.pdf pdf 625.09 2022-04-26 14:45:08 Public message
Informacja Zad. Nr 4 gmina Rokietnica, Chłopice i Radymno.pdf pdf 626.44 2022-04-26 14:45:08 Public message
Informacja Zad. Nr 5 gmina Pruchnik i Roźwienica.pdf pdf 626.59 2022-04-26 14:45:08 Public message
Informacja Zad. Nr 3 gmina Laszki i Wiązownica.pdf pdf 620.59 2022-04-27 11:34:35 Public message
Informacja Zad. Nr 2 gmina Jarosław i Pawłosiów.pdf pdf 620.54 2022-04-27 11:34:35 Public message

Announcements

2022-04-27 11:34 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty dotyczy zadania nr 2 i 3

Informacja Zad. Nr 3 [...].pdf

Informacja Zad. Nr 2 [...].pdf

2022-04-26 14:45 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty - dotyczy zadania nr 1 , 4 i 5

Informacja Zad. Nr 1 [...].pdf

Informacja Zad. Nr 4 [...].pdf

Informacja Zad. Nr 5 [...].pdf

2022-04-12 11:03 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-12 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.000.000,00 (brutto) w tym:
a) dla zadania Nr 1 – miasto Jarosław i Radymno - 180.000,00 PLN (brutto)
b) dla zadania Nr 2 – gmina Jarosław i Pawłosiów - 200.000,00 PLN (brutto)
c) dla zadania Nr 3 – gmina Laszki i Wiązownica - 220.000,00 PLN (brutto)
d) dla zadania Nr 4 – gmina Rokietnica , Chłopice i Radymno - 200.000,00 PLN (brutto)
e) dla zadania Nr 5 – gmina Pruchnik i Roźwienica - 200.000,00 PLN (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załączniki (1-5) do [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 359