Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 054/22 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński).” – nr postępowania 054/22

Deadlines:
Published : 29-03-2022 11:06:00
Placing offers : 23-05-2022 08:00:00
Offers opening : 23-05-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

UWAGA: 

Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod tym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1PAVHH37njvsFRAMfOWoRn5P5fyyDEtrr

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
edytowalna-wersja-formularza-jedz.doc doc 194 2022-03-29 11:06:00 Proceeding
edytowalny druk ofertowy 054 22.docx docx 89.01 2022-03-29 11:06:00 Proceeding
swz 054 22.pdf pdf 5901.66 2022-03-29 11:06:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 054 22.pdf pdf 143.41 2022-03-29 11:06:00 Proceeding
ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 04.05.2022.pdf pdf 81.5 2022-05-04 11:55:08 Public message
oświadczenie art 7 ustawy z dnia 13.04.2022 054 22.rtf rtf 1125.39 2022-05-04 11:55:08 Public message
pytania + zm. treści swz+zm. terminu składania i otwarcia ofert 054 22.pdf pdf 1008.56 2022-05-04 11:55:08 Public message
zaktualizowany druk ofertowy 054 22.docx docx 89.79 2022-05-04 11:55:08 Public message
przedmiar robót 2022 tabele.pdf pdf 181.89 2022-05-10 15:19:27 Public message
pytania i odpowiedzi nr 1 do 64 postępowanie 054 22.pdf pdf 1460.18 2022-05-10 15:19:27 Public message
informacja potwierdzająca wysłanie zmiany do ogłoszenia o zamówieniu 054 22 z dnia 12.05.2022r..pdf pdf 95.14 2022-05-12 10:48:42 Public message
aktualizacja przedmiaru ofert oraz zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 85.66 2022-05-17 07:14:28 Public message
dw 634 przedmiar - aktualizacja 11.05.2022.pdf pdf 201.07 2022-05-17 07:14:28 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 054 22.pdf pdf 66.61 2022-05-17 09:51:46 Public message
odpowiedzi na pytania z dnia 20.05.2022r..pdf pdf 181.74 2022-05-20 13:47:02 Public message
otwarcie ofert 054 22.pdf pdf 52.14 2022-05-23 14:19:31 Public message
zowo platforma 054 22.pdf pdf 65.15 2022-06-21 10:06:47 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta DW634.7z 7z 2077.5
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
JEDZ Balzola.pdf pdf 492.33
JEDZ Lantania.pdf pdf 459.76
KRS Balzola.pdf pdf 95.79
oferta Balzola_Lantania.pdf pdf 555.14
oświadczenie art 7 ustawy z dnia 13.04.2022.pdf pdf 387.5
Pełnomocnictwo przetargowe_Emil Kadysz.pdf pdf 249.99

Announcements

2022-06-21 10:06 Katarzyna Kuleczka zowo 054 22

zowo platforma 054 2 [...].pdf

2022-05-25 11:49 Katarzyna Kuleczka Zamawiający udostępnia oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu w zakresie jawnej części ofert.
2022-05-23 14:19 Katarzyna Kuleczka otwarcie ofert 054 22

otwarcie ofert 054 2 [...].pdf

2022-05-23 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia wynosi: 28 692 692,00 zł brutto.
2022-05-20 13:47 Katarzyna Kuleczka odpowiedzi z dnia 20.05.2022r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-05-17 09:51 Katarzyna Kuleczka ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-17 07:14 Katarzyna Kuleczka aktualizacja przedmiaru robót oaz zmiana terminu składania ofert

aktualizacja przedmi [...].pdf

dw 634 przedmiar - a [...].pdf

2022-05-12 10:48 Katarzyna Kuleczka informacja potwierdzająca wysłanie zmiany do ogłoszenia o zamówieniu 054 22 z dnia 12.05.2022r.

informacja potwierdz [...].pdf

2022-05-10 15:19 Anna Wiktorowska–Kleczaj Pytania i odpowiedzi do SWZ z dnia 10.05.2022 r.

przedmiar robót 2022 [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-05-04 11:55 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o:
1. zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2. zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

oświadczenie art 7 u [...].rtf

pytania + zm. treści [...].pdf

zaktualizowany druk [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3294