Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-26/22. Dostawa rejestratorów EKG systemem Holtera 11 szt. oraz rejestratorów ciśnienia krwi systemem Holtera 7 szt. - AE/ZP-27-26/22

Deadlines:
Published : 28-03-2022 12:37:00
Placing offers : 12-04-2022 09:00:00
Offers opening : 12-04-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4.1 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia  

8. Załącznik Nr 4.2 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia  

9. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 75.5 2022-03-28 12:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.75 2022-03-28 12:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 746.09 2022-03-28 12:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 798.5 2022-03-28 12:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36 2022-03-28 12:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 43 2022-03-28 12:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.1.doc doc 113 2022-03-28 12:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.2.doc doc 79.5 2022-03-28 12:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.docx docx 19.42 2022-03-28 12:37:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.46 2022-04-01 11:31:48 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 447.88 2022-04-01 11:32:34 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 37.47 2022-04-05 13:08:59 Public message
Formularz Ofertowy PO ZMIANIE.doc doc 76.5 2022-04-05 13:10:10 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 4202.34 2022-04-05 13:10:10 Public message
Załącznik Nr 4.2 PO ZMIANIE.doc doc 80 2022-04-05 13:10:10 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf pdf 92.92 2022-04-12 09:38:03 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 309.48 2022-04-12 12:13:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma Zamawiającego.PDF PDF 919.61 2022-05-10 13:59:14 Public message
Informacja o sprostowaniu Platforma.PDF PDF 448.14 2022-06-01 15:36:23 Public message

Announcements

2022-06-01 15:36 Zamówienia Publiczne Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1.

Informacja o sprosto [...].PDF

2022-05-10 13:59 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-04-12 12:13 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-04-12 09:38 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-04-05 13:10 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Formularzem Ofertowym po zmianie oraz Załącznikiem Nr 4.2 do SWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12-04-2022r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Formularz Ofertowy P [...].doc

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Załącznik Nr 4.2 PO [...].doc

2022-04-05 13:08 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-04-01 11:32 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08-04-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-04-01 11:31 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1253