Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRP.ZP.271.3.2022 Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie wraz z wyposażeniem

Danuta Karpińska
Gmina Przechlewo
Deadlines:
Published : 24-03-2022 15:30:00
Placing offers : 08-04-2022 13:00:00
Offers opening : 08-04-2022 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.88 2022-03-24 15:30:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 238.16 2022-03-24 15:30:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1521.86 2022-03-24 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9.1 - Przedmiary robót.zip zip 1550.59 2022-03-24 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9.5 - wyposażenie przedszkola.zip zip 916.71 2022-03-24 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9.2 - PT Sanitarne.zip zip 11715.94 2022-03-24 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9.4 - PT Budowlane.zip zip 19496.84 2022-03-24 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9.3 - PT Elektryczne.zip zip 10670.15 2022-03-24 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9.6 - Elektryczny.zip zip 27653.09 2022-03-24 15:30:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 496.65 2022-03-24 15:36:29 Proceeding
Załącznik nr 7 - wzór umowy z poprawkami .pdf pdf 617.54 2022-03-30 11:30:11 Public message
pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 115.29 2022-04-04 14:59:26 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 160.84 2022-04-08 14:15:13 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 237.27 2022-04-27 10:04:46 Public message

Announcements

2022-04-27 10:04 Danuta Karpińska Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-04-08 14:15 Danuta Karpińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-04-08 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5.000.000,00 zł brutto.
2022-04-04 14:59 Danuta Karpińska Pytania i odpowiedzi 1

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-03-30 11:30 Danuta Karpińska Projekt umowy z naniesionymi poprawkami

Załącznik nr 7 - wz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 674