Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.08.03.2022 Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie

Dariusz Kusal
Gmina Krzęcin
Deadlines:
Published : 24-03-2022 11:16:00
Placing offers : 08-04-2022 11:00:00
Offers opening : 08-04-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ kwiatowa_ZP.08.03.2022.pdf pdf 506.68 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy.docx docx 66.4 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie o podziale obowiązków.docx docx 28.95 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 32.57 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 12a do SWZ oświadczenie o aktualności.doc doc 60 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 12b do SWZ oświadczenie podmiotu trzeciego.doc doc 59.5 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 150 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 129.5 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 123.5 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc doc 127.5 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 129.5 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załacznik nr 7_Przedmiar robót.zip zip 290.46 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załacznik nr 8_Kosztorys ofertowy.zip zip 52.71 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Załacznik nr 9_STWiORB.zip zip 56175.02 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Ogłoszeniu o zamówieniu_2022BZP 0009684701.pdf pdf 159.63 2022-03-24 11:16:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 304.08 2022-04-08 12:12:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 374 2022-04-22 09:39:46 Public message
Kwota na sfinansowanie zamówienia.rtf rtf 175.12 2022-04-08 11:00:00 Public message

Announcements

2022-04-22 09:39 Dariusz Kusal Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-08 12:12 Dariusz Kusal Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-08 11:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 549