Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.271.3.2022.TIB-4 Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Połaniec

Deadlines:
Published : 22-03-2022 15:18:00
Placing offers : 11-04-2022 10:00:00
Offers opening : 11-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogl_o_zamowieniu-106eafe9-48e7-4623-97c7-d5b975f2a08d.pdf pdf 266.87 2022-03-22 15:18:00 Proceeding
SWZ z zalacznikami.zip zip 1627.78 2022-03-22 15:18:00 Proceeding
dokumentacja techniczna.zip zip 61639.44 2022-03-22 15:18:00 Proceeding
inform o zlozonych ofertach.pdf pdf 238.78 2022-04-11 14:48:35 Public message
inf wybor strona.pdf pdf 290.87 2022-04-25 13:02:32 Public message

Announcements

2022-04-25 13:02 Rafał Kiliański Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1-5.

inf wybor strona.pdf

2022-04-11 14:48 Rafał Kiliański Informacja o złożonych ofertach.

inform o zlozonych o [...].pdf

2022-04-11 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 193 566,00 zł. brutto, w tym: część 1: - 48 519,00, część 2 – 24 000,00 część 3 – 30 650,00, część 4 – 37 897,00, część 5 – 52 500,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 432