Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/2022/SIM Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa – dz. nr 3387/131 oraz 3388/131

Deadlines:
Published : 17-03-2022 18:08:00
Placing offers : 05-04-2022 12:00:00
Offers opening : 05-04-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
projektowane postanowinia umowy - T.Góry.pdf pdf 1054.77 2022-03-17 18:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1963.45 2022-03-17 18:08:00 Proceeding
SIM SWZ - dokumenatacja wielobranżowa TGóry.pdf pdf 921.53 2022-03-17 18:08:00 Proceeding
załączniki do SWZ - dokumentacja wielobranżowa T.Góry.pdf pdf 956.27 2022-03-17 18:08:00 Proceeding
załączniki do SWZ - dokumentacja wielobranżowa T.Góry.docx docx 58.22 2022-03-17 18:08:00 Proceeding
00 TARNOWSKIE GÓRY ANDERSA ANALIZA CHŁONNOŚCI.zip zip 13181.62 2022-03-17 18:08:00 Proceeding
Uchwała Zarządu nr 3-03-2022.pdf pdf 152.78 2022-03-21 10:19:27 Public message
pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 565.24 2022-03-21 20:03:36 Public message
projektowane postanowienia umowy - zmiana nr 1.pdf pdf 1054.82 2022-03-21 20:03:36 Public message
wyjaśnienia, zmiany SWZ nr 1.pdf pdf 550.3 2022-03-22 21:45:22 Public message
SIM SWZ - dokumentacja wielobranżowa T.Góry — zmiana nr 1.pdf pdf 922.09 2022-03-22 21:45:22 Public message
projektowane postanowienia umowy - zmiana nr 2.pdf pdf 1056.31 2022-03-22 21:45:22 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 418.88 2022-03-24 19:26:53 Public message
SIM SWZ - dokumentacja wielobranżowa T.Góry — zmiana nr 2.pdf pdf 924.11 2022-03-24 19:26:53 Public message
pytania i odpowiedzi nr 2.pdf pdf 583.66 2022-03-24 19:26:53 Public message
ogłoszenie o zmienie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 635.76 2022-03-25 11:58:21 Public message
SIM SWZ - dokumentacja wielobranżowa T.Góry — zmiana nr 3.pdf pdf 923.78 2022-03-25 11:58:21 Public message
dokumentacja uzupełniająca T.Góry.zip zip 1853 2022-03-25 11:58:21 Public message
pytania i odpowiedzi 3.pdf pdf 198.1 2022-04-05 09:31:31 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 646.47 2022-04-05 19:47:36 Public message
TG zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 233.6 2022-05-11 14:21:28 Public message

Announcements

2022-05-11 14:21 Michał Linek Szanowni Państwo,
w załączeniu dokument pn. "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAWIADOMIENIE O OFERTACH ODRZUCONYCH
POSTĘPOWANIE NR 01/2022/SIM"

z wyrazami szacunku
Michał Linek

TG zawiadomienie o w [...].pdf

2022-04-05 19:47 Michał Linek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-05 09:31 Michał Linek pytania i odpowiedzi 3.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zadane w dniu 04.04.2022 r

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-03-25 11:58 Michał Linek Zmiana SWZ, dokumenty uzupełniające

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający dokonuje zmiany SWZ.

W załączeniu znajduje się zmieniony dokument (omyłka pisarska/zmiana zaznaczona kolorem czerwonym). Zmiana SWZ jest wiążąca przy składaniu ofert.

Termin składania ofert nie zostaje zmieniony.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia dokumentację o pliki edytowalne.

ogłoszenie o zmienie [...].pdf

SIM SWZ - dokumentac [...].pdf

dokumentacja uzupełn [...].zip

2022-03-24 19:26 Michał Linek Pytania i odpowiedzi nr 2

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SIM SWZ - dokumentac [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-03-22 21:45 Michał Linek zmiana treści SWZ oraz Projektowanych postanowień umowy

wyjaśnienia, zmiany [...].pdf

SIM SWZ - dokumentac [...].pdf

projektowane postano [...].pdf

2022-03-21 20:03 Michał Linek pytania i odpowiedzi nr 1

pytania i odpowiedzi [...].pdf

projektowane postano [...].pdf

2022-03-21 10:19 Michał Linek Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 415.600,00 zł brutto.

Uchwała Zarządu nr 3 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1418