Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.5.2022 Zakup i dostawa laptopów do nauki zdalnej

Alicja Siemiątkowska
Gmina Skrwilno
Deadlines:
Published : 16-03-2022 13:16:00
Placing offers : 25-03-2022 12:00:00
Offers opening : 25-03-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ „Zakup i dostawa laptopów do nauki zdalnej.”.pdf pdf 334.76 2022-03-16 13:16:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 196.5 2022-03-16 13:16:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 211 2022-03-16 13:16:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Ośw. dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków.doc doc 164.5 2022-03-16 13:16:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu.doc doc 163.5 2022-03-16 13:16:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy.doc doc 212.5 2022-03-16 13:16:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 295.5 2022-03-16 13:16:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Wykaz wykonanych dostaw.doc doc 160 2022-03-16 13:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 92.97 2022-03-16 13:16:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ - Strona Zamawiającego.pdf pdf 164.79 2022-03-18 09:07:40 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ II - Strona Zamawiającego.pdf pdf 158.84 2022-03-21 14:59:56 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert 25.03.2022.pdf pdf 177.92 2022-03-25 14:30:30 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Strona Zamawiającego.pdf pdf 187.48 2022-04-04 12:05:32 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.65 2022-04-14 13:53:38 Public message

Announcements

2022-04-14 13:53 Alicja Siemiątkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 14.04.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-04 12:05 Alicja Siemiątkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.04.2022 r.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-03-25 14:30 Alicja Siemiątkowska Informacja z sesji otwarcia ofert 25.03.2022 r.

informacja z sesji o [...].pdf

2022-03-25 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200.000,00 zł brutto.
2022-03-25 11:58 Alicja Siemiątkowska Zamawiający na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę 200.000,00 złotych brutto.
2022-03-21 14:59 Alicja Siemiątkowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 21.03.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-03-18 09:07 Alicja Siemiątkowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.03.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 902