Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP.26.4.2022(ZP-TP/03) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy hangaru jachtowego Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku - powtórzony

Elżbieta Miłosierna
Muzeum Gdańska
Deadlines:
Published : 10-03-2022 17:01:00
Placing offers : 30-03-2022 10:00:00
Offers opening : 30-03-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 124.27 2022-03-10 17:01:00 Proceeding
SWZ.docx docx 812.4 2022-03-10 17:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 19009.09 2022-03-10 17:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Hangar Twierdza.docx docx 24.9 2022-03-10 17:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - PFU Hangar Twierdza.docx docx 814.11 2022-03-10 17:01:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 213.78 2022-03-30 10:05:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 348.46 2022-03-30 12:28:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 448.36 2022-04-22 14:29:37 Public message

Announcements

2022-04-22 14:29 Elżbieta Miłosierna Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-30 12:28 Elżbieta Miłosierna Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-30 10:05 Elżbieta Miłosierna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 551