Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PF.261.4.2022.ES Usługa informatyczna - opieka nad stroną www.wspierajiwybieraj.pl wraz z jej promocją w roku 2022

Deadlines:
Published : 10-03-2022 08:56:00
Placing offers : 18-03-2022 15:00:00
Offers opening : 18-03-2022 15:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 17 850 79 23 w godzinach od 7.00-15.00

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe - usługa informatyczna (1).doc doc 240 2022-03-10 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 402.47 2022-03-10 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 218 2022-03-10 08:56:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 - formularz cenowo-ofertowy.doc doc 211.5 2022-03-10 08:56:00 Criterion
Załącznik nr 3 - wykaz usług do spełniana warunków udziału w postępowaniu.doc doc 201.5 2022-03-10 08:56:00 Criterion
Załącznik nr 4 - wykaz osób do spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc doc 200 2022-03-10 08:56:00 Criterion
protokół z Wybory Wykonawcy.pdf pdf 223.35 2022-03-21 13:22:53 Public message

Announcements

2022-03-21 13:22 Agnieszka Guzior Dzień dobry,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przesyła protokół z wyboru wykonawcy.

protokół z Wybory Wy [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa informatyczna - opikena nad stroną www.wspierajiwybieraj.pl wraz z jej promocją w roku 2022 Opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika

Załącznik nr 1 - opi [...].doc

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 2 - for [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 31.12.2022. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wykaz usług - Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w branży internetowej, w budowie, przebudowie stron internetowych oraz w zarządzaniu stronami internetowymi. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował, co najmniej trzy usługi, których przedmiotem było wykonanie i obsługa strony internetowej wraz z jej promocją. Attachment required

Załącznik nr 3 - wyk [...].doc

(0)
5 Wykaz osób - Wykonawca dysponuje min. 2 pracownikami merytorycznymi zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy dostępni będą w godzinach pomiędzy 8.00 a 15.00 oraz którzy ukończyli szkolenie optymalizacji stron internetowych potwierdzone certyfikatem, szkolenie Link Building oraz minimum 1 pracownikiem ze znajomością programu: Adobe Photoshop CS5, Adobe Flash CS5, Adobe Dreamwaver CS5 oraz certyfikatem na poziomie zaawansowanym. Attachment required

Załącznik nr 4 - wyk [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 164