Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GM/01/02/2022 Remont instalacji technologii uzdatniania wody basenowej na krytej pływalni Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Konarskiego 6 w Ropczycach

Mariusz Wośko
Gmina Ropczyce
Deadlines:
Published : 09-03-2022 14:22:00
Placing offers : 31-03-2022 09:00:00
Offers opening : 31-03-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2175.99 2022-03-09 14:22:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 6236.37 2022-03-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna.zip zip 3408.43 2022-03-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz oferty.docx docx 56.45 2022-03-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczenia i spełnieniu warunków.docx docx 54.85 2022-03-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wzór umowy.zip zip 604.6 2022-03-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx docx 52.96 2022-03-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wykaz osób.docx docx 53.88 2022-03-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji.docx docx 53.09 2022-03-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 53.17 2022-03-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Oświadczenie z art 117 ust 4 PZP.docx docx 52.97 2022-03-09 14:22:00 Proceeding
Odpowiedź 1.pdf pdf 678.09 2022-03-14 14:12:01 Public message
Odpowiedź 2.pdf pdf 556.06 2022-03-16 09:35:04 Public message
tabliczka pompy.jpg jpg 2556.42 2022-03-16 09:35:04 Public message
tabliczka silnika.jpg jpg 3528.75 2022-03-16 09:35:04 Public message
Odpowiedź 3.pdf pdf 1029.79 2022-03-21 13:05:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 445.91 2022-03-31 09:35:34 Public message
Informacja o wyborze strona.pdf pdf 697.44 2022-04-05 12:54:01 Public message

Announcements

2022-04-05 12:54 Mariusz Wośko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-31 09:35 Mariusz Wośko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-31 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 800 000,00 zł brutto
2022-03-21 13:05 Mariusz Wośko Odpowiedź na pytania z dnia 21.03.2022 r.

Odpowiedź 3.pdf

2022-03-16 09:35 Mariusz Wośko Odpowiedź na pytania z dnia 15.03.2022 r.

Odpowiedź 2.pdf

tabliczka pompy.jpg

tabliczka silnika.jp [...].jpg

2022-03-14 14:12 Mariusz Wośko Odpowiedź na pytania z dnia 14.03.2022 r.

Odpowiedź 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 783