Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP/6/20222 dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych oraz preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych

Deadlines:
Published : 09-03-2022 14:05:00
Placing offers : 18-03-2022 09:00:00
Offers opening : 18-03-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_03_09_SWZ_dezynfekcja-1 - podpisany.pdf pdf 295.01 2022-03-09 14:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 09.08.2022.pdf pdf 312.69 2022-03-09 14:05:00 Proceeding
Pakiety 1-12.xls xls 196 2022-03-09 14:05:00 Proceeding
TP_6_umowa_2022.pdf pdf 174.34 2022-03-09 14:05:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 142.82 2022-03-09 14:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 37.68 2022-03-14 11:56:53 Public message
Pakiety 1-12.xls xls 95.5 2022-03-14 11:56:53 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 1731.3 2022-03-14 11:56:53 Public message
Zmiany.pdf pdf 570.34 2022-03-14 11:56:53 Public message
TP_6_umowa_2022.pdf pdf 176.18 2022-03-14 11:56:53 Public message
Pakiety 1-12.xls xls 99 2022-03-15 13:33:27 Public message
Wyjaśnienia 15.03.2022r..pdf pdf 1391.57 2022-03-15 14:12:32 Public message
Informacja z otwarcia TP_6_2022.pdf pdf 474.45 2022-03-18 11:00:15 Public message
Wynik TP_6_S.pdf pdf 498.73 2022-03-29 09:06:46 Public message

Announcements

2022-03-29 09:06 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie przekazuje w załączniku do niniejszej wiadomości wynik postępowania o sygn. TP/6/2022.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Z wyrazami szacunku
Bernadeta Kurp

Wynik TP_6_S.pdf

2022-03-18 11:00 Magdalena Psyk SPZOZ w Wolsztynie w załączniku zamieszcza Informację z otwarcia ofert do postępowania o sygn. TP/6/2022.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-18 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwoty w wysokości:
pakiet nr 1 - 100 384,42 zł
pakiet Nr 2 -14 642,95 zł
pakiet nr 3 - 34 838,10 zł
pakiet nr 4 - 43 624,55 zł
pakiet nr 5 - 23 361,70 zł
pakiet nr 6 - 49 297,25 zł
pakiet nr 7 - 27 908,35 zł
pakiet nr 8 - 1 663,20 zł
pakiet nr 9 - 28 964,63
pakiet nr 10 - 5 304,42
pakiet nr 11 - 44 820,00
pakiet nr 12 - 25 855,20
2022-03-15 14:12 Magdalena Psyk SPZOZ w Wolsztynie przekazuje w załączniku do niniejszej wiadomości Wyjaśnienia z dnia 15.03.2022 r. w zakresie TP/6/2022.

Wyjaśnienia 15.03.20 [...].pdf

2022-03-15 13:33 Bernadeta Kurp w załączniku aktualne pakiety wraz z dopuszczeniami z dnia 15.03.2022
Pozdrawiam

Pakiety 1-12.xls

2022-03-15 12:08 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie przekazuje w załączniku do niniejszej wiadomości wyjaśnienia w zakresie TP/6/2022
2022-03-14 11:56 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie przekazuje w załącznikach do niniejszej wiadomości wyjaśnienia wraz ze zmianami w zakresie prowadzonego postępowania - TP/6/2022

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pakiety 1-12.xls

Wyjaśnienia.pdf

Zmiany.pdf

TP_6_umowa_2022.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 502